Muistan kuulleeni tai lukeneeni jostain väitteen, jonka mukaan...

Muistan kuulleeni tai lukeneeni jostain väitteen, jonka mukaan...

Muistan kuulleeni tai lukeneeni jostain väitteen, jonka mukaan Pinatubo-tulivuoren purkauksessa vuonna 1991 ilmakehään olisi päässyt kasvihuonekaasuja määrä, joka olisi vastannut kaikkia siihen astisia liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä (globaalisti). Voiko väite pitää paikkaansa, edes suurin piirtein?

Vastaus

Kysyimme asiantuntijan apua Suomen ympäristökeskusksesta ja saimme seuraavan vastauksen:

"Väite, että ilmakehään olisi päässyt vastaava määrä kasvihuonekaasuja kuin kaikki liikenteen siihenastiset päästöt, ei pidä paikkaansa. On arvioitu, että Pinatubon purkauksen yhteydessä olisi vapautunut hiilidioksidia 42-234 miljoonaa tonnia(http://pubs.usgs.gov/pinatubo/wolfe/). Liikenteen päästöt ennen tuota purkausta ovat olleet paljon suuremmat. Esim. koko EU:n liikenteen päästöt pelkästään vuonna 1990 olivat jo yli 700 miljoonaa tonnia. Yhdysvalloissa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuonna 1990 olivat lähes 1500 miljoonaa tonnia.
(http://unfccc.int/ghg_emissions_data/predefined_queries/items/3861.php). Kaikki globaalit ihmisten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 1990 yhteensä noin 21 000 miljoonaa tonnia. Eli Pinatubon purkaus aiheutti vain noin 0,2-1,1 % silloisista ihmisen aiheuttamista vuosittaisista päästöistä.

Jos tulivuorenpurkaus aiheuttaisi kerralla merkittävän määrän hiilidioksidipäästöjä,se näkyisi välittömästi myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuudessa. Mittauskäyrät osoittavat kuitenkin hyvin tasaista kasvua myös vuonna 1991.
http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/co2/graphics/mlo145e_thrudc04.pdf

Lisää Pinatubon purkauksesta ja sen vaikutuksista ilmastoon:
http://pubs.usgs.gov/fs/1997/fs113-97/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Pinatubo

Kommentit (0)

Vastauksesi