Montako yritystä lopettaisi kannattamattomana, jos verokikkailu ei onnistuisi?

Montako yritystä lopettaisi kannattamattomana, jos verokikkailu ei onnistuisi?

Vastaus

Verokikkailusta voidaan käyttää myös neutraalimpaa nimitystä verosuunnittelu. Se tarkoittaa lain sallimissa rajoissa tapahtuvaa ennakointia ja edullisimman vaihtoehdon etsintää tarkoituksena minimoida maksettavat verot. Vaikka kyse ei ole veronkierrosta pidetään toimintaa moraalisesti arveluttavana.

Helsingin Sanomat kirjoitti 9.9.2014 eräiden Helsingissä pääkonttoriaan pitävien yritysten harrastamasta verosuunnittelusta. Samassa artikkelissa mainittiin että verosuunnittelun aiheuttamaa verovajetta koko maan tasolla ei tarkalleen tiedetä. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on pyrkinyt selvittämään verovajeen määrää, eli sitä erotusta, joka on lainmukaisessa ja toteutuneessa verokertymässä. Verohallinto on arvioinut, että pelkästään siirtohinnoittelun aiheuttamat veromenetykset ovat jopa 300 miljoonaa euroa vuodessa. Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yritysten välisissä liiketoimissa.

Kun ei ole tarkkaa tietoa tällaisen toiminnan laajuudestakaan on vaikea arvioida miten tärkeää verosuunnittelu on yksittäisten yritysten hengissä pysymisen kannalta. Vaikka sitä esiintyy nykyisin kaikenlaisissa yrityksissä, on vastaajan näkemys se että suunnittelu kuuluisi isommassa mittakaavassa ennemminkin voittoa tekevien, kohtalaisen menestyvien yritysten keinoihin parantaa entisestään tulostaan. Niillä on varaa palkata tätä varten päteviä asiantuntijoita ja useinkin tytäryhtiöitä sopivissa paikoissa.

Kommentit (0)

Vastauksesi