Montako sukupuolta on?

Montako sukupuolta on?

2 vastausta

Koska sukupuolella on varsin moninaisia muotoja, jotka eivät istu sukupuolinormatiiviseen, sosiokulttuurisesti rakentuvaan kaksijakoiseen nainen/mies -jaotteluun, lienee mahdotonta vastata eksaktilla luvulla kysymykseesi.

Esimerkiksi Seta ry on koonnut varsin kattavan kuvauksen sukupuolten monista muodoista Transtukipiste-nettisivuille. Samassa se toteaa, että vaikka erilaisille sukupuolille annetut määritelmät auttavat meitä ymmärtämään sukupuolten moninaisuutta, määritelmät eivät voi koskaan olla täysin tyhjentävät, ja jokainen lopulta rakentaa sukupuolen kokemuksensa ja identiteettinsä itse. Alla olevat sukupuolitermien avauksissa on käytetty lähteenä Transtukipiste-sivuja.

Jo geneettisellä tasolla sukupuolikromosomien perusteella sukupuolia on useampi kuin XX-tyttö ja XY-poika (WHO), ja vuosittain syntyy Suomessakin 3-8 lasta, joiden fyysiset sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Tällaisia kehollisesti kahden sukupuolen väliin jääviä kutsutaan intersukupuolisiksi.

Biologiset tekijät ovat vain osa sukupuoli-identiteetin rakentumista. Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät määrittävät osaltaan edelleen sitä, millaiset sukupuolet, sukupuoliroolit ja sukupuolen ilmaisut ovat hyväksyttäviä tai ”epänormaaleja”. Myös psyykkiset piirteet vaikuttavat sukupuolen muodostumiseen. (Ks. esim. Karvinen: Nainen, mies ja moni muu). 

Transsukupuolinen kokee, ettei hänen sukupuolensa vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transvestiitti on mies tai nainen, jolla on mahdollisuus sisäisesti eläytyä kumpaankin sukupuoleen ja tarve ilmentää naisellista ja miehistä puolta itsessään vaihdellen. Muunsukupuolinen ihminen ei koe olevansa yksiselitteisesti mies tai nainen, vaan hänen sukupuoli-identiteettinsä muodostuu näiden yhdistelmänä tai jostain aivan muusta. Lisäksi on ihmisiä, jotka kokevat itsensä sukupuolettomiksi tai sukupuoli-identiteetittömiksi.

Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu eivät määrää ihmisen seksuaalista suuntautumista (THL), mutta sukupuoli ja seksuaalisuus voivat olla hyvin vahvasti yhteenkietoutuneet.

Kommentit (0)
27.04.201708:09
5495
116

Jos sukupuolella tarkoitetaan suvullisesti lisääntyvillä lajeilla ilmenevää anatomista ominaisuutta, jonka perusteella yksilöt ovat yleensä jaettavissa munasoluja tuottaviin yksilöihin ja siittiösoluja tuottaviin yksilöihin, niin sukupuolia on kaksi.

Jos sillä tarkoitetaan jotain muuta, voi sukupuolia määritelmästä riippuen olla enemmänkin (ks. lähteet).

Kommentit (0)

Vastauksesi