Montako prosenttia ruotsalaisista on homoseksuaaleja?

Montako prosenttia ruotsalaisista on homoseksuaaleja?

Vastaus

Ruotsissa ei ole tutkittu, kuinka suuri osa väestöstä on homo-, hetero- tai biseksuaaleja. Sex i Sverige -tutkimuksessa, joka tehtiin vuonna 1996, kartoitettiin joitakin aiheeseen liittyviä seikkoja. Tutkimuksen mukaan 17,2 % naisista ja 4,4 % miehistä kuvitteli tai oli joskus kuvitellut harrastavansa seksiä samaan sukupuoleen kuuluvan kanssa. Kuitenkin vain 2,4 % kaikista oli ollut jonkinlaisessa seksuaalisessa kontaktissa saman sukupuolen kanssa - miesten ja naisten määrien ero oli merkityksettömän pieni.

Vuonna 1998 kysyttiin toisessa tutkimuksessa 16-79-vuotiailta ruotsalaisilta seksuaalisista tunteista. Silloin miehistä 95 % ilmoitti kohteeksi vain naiset ja lisäksi 2 % pääasiassa naiset. Vastaavasti naisista ilmoitti 89 % ja 10 % tunteidensa kohteeksi miehet. Sekä miehistä että naisista vain 1 % kertoi seksuaalisten tunteidensa kohdistuvan pelkästään samaan sukupuoleen.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Britanniassa vuonna 2000 tehdyssä tutkimuksessa 5,4 prosentilla miehistä oli joskus ollut samaan sukupuoleen kuuluva seksikumppani; naisilla vastaava luku oli 4,9 %. Vastaajat olivat 16-44-vuotiaita.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa vuodelta 1993 miehistä 9 % ja naisista 5 % sanoi harrastavansa usein seksiä tai olevansa vakituisessa suhteessa samaan sukupuoleen kuuluvan kanssa. Homoseksuaalisia kokemuksia raportoi 22 % miehistä ja 17 % naisista. Itsensä määritteli homoseksuaaliksi vain 4 % miehistä ja 2 % naisista. Tulos kuvastaa sitä, että homoseksuaalinen käyttäytyminen ja toisaalta homoseksuaalinen identiteetti ovat eri asia. Seksuaalisuus ylipäätään on monimuotoisempaa kuin tavallisesti ajatellaan, ja sen ilmeneminen vaihtelee myös elämäntilanteesta ja ikäkaudesta riippuen.

Eri maissa on useimmissa tutkimuksissa tultu siihen tulokseen, että homoseksuaalien määrä väestössä on melko vakio ja asettuu jonnekin 7 ja 10 prosentin välille.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi