Montako miljardia Suomen valtio tienaa ydinasemateriaalin louhimisella ja myymisellä ulkomaille?

Montako miljardia Suomen valtio tienaa ydinasemateriaalin louhimisella ja myymisellä ulkomaille?

Montako miljardia Suomen valtio tienaa ydinasemateriaalin louhimisella ja myymisellä ulkomaille?

Vastaus

Kysyjä viitannee valtion omistaman Terrafame Oy:n mahdolliseen uraanin hyödyntämiseen Sotkamossa. Entisen Talvivaaran kaivoksen alueella on lähes valmis uraanilaitos, johon on investoitu 75 miljoonaa euroa. Se on seissyt käyttämättömänä useita vuosia, mutta olisi pienin lisäinvestoinnein käyttökuntoinen. Uraanin tuottamiseen ja talteenottoon tarvittaisiin kuitenkin lupa valtioneuvostolta ja eräiltä muilta instansseilta kuten Euroopan atomienergiajärjestöltä. Mahdollinen talteenotto voisi alkaa vuonna 2019.

Uraanivarannot alueella saattavat olla jopa 22 000 tonnia ja uraanin tuotantomäärä voisi olla noin 350-500 tonnia vuodessa. Talouselämä-lehti laskeskeli vuonna 2012, että 350 tonnin vuosituotannolla kaivosyhtiö ansaitsisi "muutaman kymmenen miljoonaa" vuodessa silloisella hintatasolla. Tällainen tuotantomäärä mahdollistaisi Suomen lähes omavaraiseksi uraanin osalta.

Terrafamen johdon mukaan ns. raffinaattisakka sisältää pieniä määriä uraania, jonka voi ottaa talteen. Yhtiön mukaan eräs ostaja myös tekee näin.

Toistaiseksi ainut varsinainen uraanikaivos Suomessa oli Enon Paukkajanvaarassa. Siellä louhittiin vuosina 1958–1961 runsaat 30 tonnia uraania. Toiminta jäi lopulta lähinnä koeluontoiseksi. Paukkajanvaaran kaivosalue peitettiin 1990-luvun alussa.

Kommentit (0)

Vastauksesi