Montako kirjaa (ei lehtiä tai äänitallenyeita) lainattiin Helmet-kirjastoista vuonna 2017.

Montako kirjaa (ei lehtiä tai äänitallenyeita) lainattiin Helmet-kirjastoista vuonna 2017.

Onko teillä lisäksi tietoa siitä, montako kirjaa suomalaiset (esim. yli 10-vuotiaat keskimäärin lukevat vuodessa? Tiedosta kiitollinen 

Vastaus

Helmet-kirjastoista lainattujen kirjojen määrä selviää Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta: kirjalainoja oli 12 480 845 vuonna 2017. Lasten ja nuorten lukemisesta on tehty useita tutkimuksia, mutta niissä on usein paneuduttu laadullisiin tekijöihin, esimerkiksi luetun ymmärtämiseen ja lukutaidon merkitykseen yleisesti. Esimerkiksi vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa arvioitiin lukutaitoa. 

Tilastokeskus on selvittänyt kirjojen lukemista sukupuolen ja iän mukaan vuosina 1991, 1999, 2002 ja 2009. Tutkimuksen mukaan vuonna 2009 "Alle puolet (46 %) 10 vuotta täyttäneestä väestöstä lukee kirjoja vähintään kerran viikossa. 10–14-vuotiaat lukevat kirjoja useimmin; 63 prosenttia luki kirjoja vähintään kerran viikossa, neljännes päivittäin."

Kommentit (0)

Vastauksesi