Montako karhua elää suomessa? Kuinka paljon niistä elää uudellamaalla?

Montako karhua elää suomessa? Kuinka paljon niistä elää uudellamaalla?

Montako karhua elää suomessa? Kuinka paljon niistä elää uudellamaalla? Minkälaisessa ympäristössä karhu elää? Kuinka vanhaksi karhu voi elää ja paljonko karhu painaa pentuna ja aikuisena?

Vastaus

Suomessa karhuja esiintyy koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Karhuja tavataan säännöllisesti myös Etelä- ja Länsi-Suomessa. Suomessa kannan kooksi arvioitiin vuoden 2004 lopussa 810-850. Karhukanta keskittyy vahvasti itäisen Suomen kannanhoitoalueelle, missä eleli noin 40 % Suomen karhukannasta. Poronhoitoalueen osuus oli 23 %.

Karhukannan seuranta on jaettu riistanhoitopiirien mukaisesti. Etelä-suomi jakautuu tässä seurannassa Läntisen ja Itäisen Suomen kannanhoitoalueisiin, joten tarkkoja lukuja tältä vuodelta Uudeltamaalta ei löytynyt. Havaintoja karhusta on kerätty myös Uudenmaan alueelta, esim. vuonna 2005 niitä havaittiin 12-15 kappaletta.

Karhu on metsäneläin. Fennoskandiassa ne elävät pääasiassa suurilla havumetsäalueilla.
Iäkäs kuusimetsä on karhulle erityisen mieluisaa ympäristöä. Myös jyrkillä ja vaikeakulkuisilla rinteillä ne ovat kuin kotonaan. Karhu saattaa vierailla myös vaikkapa avotuntureilla, viljelyksillä, hakkuuaukioilla ja soilla - mutta yleensä tällöin se on etsimässä ravintoa.
Naaraskarhu pentuineen pysyttäytyy tietyllä elinalueella, joka sekin on kooltaan useita satoja neliökilometrejä. Naaraskarhun vuotuisen liikkuma-alueen koko on tavallisesti 200-1000 neliökilometriä, uroskarhun 700-3000 neliökilometriä.

Karhut elävät luonnossa noin 30-vuotiaiksi. Vankeudessa karhu on saavuttanut 47 vuoden iän.
Pennut syntyvät sokeina ja karvattomina ja painavat vain 260-625 grammaa, noin oravan painon verran. Naaraiden paino on 45-170 kg ja urosten 47-300 kg.

http://www.tunturisusi.com/karhu/
http://www.wwf.fi/ymparisto/uhanalaiset_lajit/kotimaiset/karhu.html
http://www.suurpedot.fi/page.asp?Section=29&Item=77
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/t203.pdf
Birger Jensen: Suomen ja Pohjolan nisäkkäät. WSOY 1994

Kommentit (0)

Vastauksesi