Montako ihmistä maapallolla on sen historian aikana syntynyt, Aatamista ja Eevasta alkaen?

Montako ihmistä maapallolla on sen historian aikana syntynyt, Aatamista ja Eevasta alkaen?

2 vastausta

Yhdysvaltalainen Population Reference Bureau arvioi vuonna 2011 maapallolla eläneen kautta aikain 108 miljardia ihmistä.

Kommentit (0)
08.10.201413:58
20516
4

Silloinen Helsingin yliopiston väestötieteen dosentti (sittemmin professori) Kari Pitkänen vastasi Tiede 2000 -lehden numerossa 1/1996 kysymykseen "Paljonko ihmisiä on elänyt maapallolla tähän mennessä" näin (otteita):

"Maapallolla eläneiden ihmisten määrän laskemista voisi pitää mahdottomana tehtävänä, vaikka ihmiskunnan - suunnilleen nykymuotoisen ihmisen - iäksi oletettaisiin "vain" 100 000 vuotta.- - Kohtuullisissa virherajoissa liikkuvia arvioita maapallon väkiluvun kehityksestä on parin vuosituhannan ajalta. Näiden tietojen perusteella voidaan kuitenkin laskea mielekäs arvio maapalloa kansoittaneiden ihmisten määrästä., koska väestömäärä on lähtenyt toden teolla kasvuun vasta parin viime vuosisadan kuluessa."

- -

"Kaikki tämä merkiteee sitä, että suurin osa maailman ihmisistä on elänyt ajanlaskun alun jälkeisinä kahtena vuosituhantena."

- -

"Arviot vaihtelevat sen mukaan, mitä väkiluku- ja syntyneisyysoletuksia käyttää, mutta yleensä laskelmat tuottavat 46 - 53 miljardia henkeä. Eikä arvio juuri muutu, vaikka ihmiskunnan katsoisi vanhemmaksi kuin satatuhatta vuotta.Koko ihmismäärästä runsaat 30 miljardia on elänyt 2000 viime vuoden aikana. Itse asiassa nykyinen [siis v. 1996] 5,75-miljardinen väestö muodostaa yli kymmenesosan kaikista maapalloa kansoittaneista ihmisistä."

Kommentit (0)

Vastauksesi