Monta siltaa Helsingissä on?

Monta siltaa Helsingissä on?

Vastaus

Ensin pitänee vähän pohtia minkälainen rakennelma hyväksytään sillaksi. Erään määritelmän mukaan: "Sillaksi kutsutaan rakennetta, jonka vapaa-aukko on vähintään 2,00 m." Tämä Liikenneviraston tilastoissaan käyttämä määritelmä koskee siis myös siltarumpuja, joiden aukon läpimitta on vähintään 2 metriä. Silloilla on useita käyttöön ja toimintaan liittyviä nimityksiä, kuten käy ilmi ensimmäisen lähdelinkin luettelosta.

Helsingin kaupungin laatimassa siltojen ylläpidon raportissa mainitaan, että Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla (myöhemmin Helsinki) on 611 siltaa. Toinen dokumentti, Siltaomaisuuden hallinta Helsingissä kertoo, että kaupungilla on oma siltarekisterisovellus. Helsingin alueella on noin 900 siltaa, todetaan tässä selvityksessä. Rakennusviraston hallinnassa 605 siltaa, Liikennevirastolla 166 tiesiltaa sekä 89 rautatiesiltaa ja muiden kaupungin virastojen vastuulla yhteensä n. 30 siltaa. 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi