mökillämme on lähde. onko lähde suojeltava vai voiko sen esim. peittää?mitä...

mökillämme on lähde. onko lähde suojeltava vai voiko sen esim. peittää?mitä...

Vastaus

Jos lähdettä käytetään talousveden noutopaikkana, siitä saa yhtä puhdasta vettä kuin kaivosta. On tietenkin hyvä varmistaa, ettei ympäristöstä pääse siihen valumaan likaa. Vesilain 1 luvun 17a §:n mukaan luonnontilaisia lähteitä tai lähteikköjä ei saa muuttaa niin, että sen säilyminen luonnontilaisena vaarantuu. Tämä tarkoittaa sitä, että lähdettä ei saa esim. täyttää maalla niin että se tukkeutuisi. Paikkakunnan virkamiehiltä saa vastauksen siihen, millaisen suojarakenteen lähteelle voi rakentaa.

http://www.vsagendatoimisto.fi/vesiensuojelu/haja-asutuksen_vedenhankint...
http://www.tut.fi/units/ymp/bio/courses/bio5150/VesilainLuvatJaIlmoituks...

Kommentit (0)

Vastauksesi