Moi,näin toukokuussa on erimäärä virallisia -ja vakiintuneita...

Moi,näin toukokuussa on erimäärä virallisia -ja vakiintuneita...

Moi,
näin toukokuussa on erimäärä virallisia -ja vakiintuneita liputuspäiviä. Mitä eroa on ao liputuspäivillä? Voiko ns vakiintunut liputuspäivä saada virallisen liputuspäivä nimikkeen??

Vastaus

Viralliset liputuspäivät on lueteltu Asetuksessa liputuksesta Suomen lipulla (26.5.1978/383), sen 2. pykälässä.

Ko. asetuksen antoi aikanaan tasavallan presidentti, nykyisen perustuslain mukaan tätä valtaa käyttää lähinnä Valtioneuvosto, joten se voisi tietysti supistaa tai laajentaa listaa.

Vakiintuneiden liputuspäivien aiheita ei ilmeisesti ole pidetty niin tärkeinä, että niille olisi haluttu antaa virallisen asemaa. Asiaan saattavat vaikuttaa myös erilaiset työmarkkinaseikat (velvollisuus maksaa liputtajalle ylimääräistä pyhäpäivänä suoritetusta työstä jne.).

"Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla". (Laki Suomen lipusta 26.5.1978/380, 4. pykälä). Sanamuoto tarkoittaa sitä, että yksityishenkilö ei ole velvollinen liputtamaan kummankaan lajin päivinä. Toisaalta hän voi tehdä sen muinakin aikoina (esim. perhejuhlan johdosta).

Asetusteksti
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780383?search%5Btype%5D=pik...

Lakiteksti
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380?search%5Btype%5D=pik...

Suomalaisuuden liiton lippuinformaatio
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=21

Kommentit (0)

Vastauksesi