Moi,Mistä lähteestä voisin löytää laskelmia erillaisista energian kulutuksista...

Moi,Mistä lähteestä voisin löytää laskelmia erillaisista energian kulutuksista...

Moi,

Mistä lähteestä voisin löytää laskelmia erillaisista energian kulutuksista. Esim. Kuinka paljon juustokilon tuottaminen kuluttaa energiaa? Tai ehkäpä ilmastonmuutoksen kannalta kuinka paljon kasvisruokavaihtoehto on parempi liharuokavaihtoehtoa työpaikan ruokalassa? Mitä lähteitä käyttäen saisin siis työkaverini miettimään valintojaan?

Vastaus

Viittaat ilmeisesti Hesarissa taannoin esiteltyyn artikkeliin, joka yllättäen paljasti emmental-juuston olevan ilmastovaikutukseltaan suorastaan haitallinen: kilon juustomäärän tuottaminen vastaa ilmastonmuutosvaikutukseltaan 60 kilometrin ajoa
henkilöautolla. Artikkelissa kerrottiin hankkeista, joiden avulla ravinnon ilmastovaikutukset saataisiin kuluttajille selkeämmin esille. Tällainen on esimerkiksi
yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishanke, jossa selvitetään ruuan ja hyödykkeiden ilmastovaikutuksia ja tarjotaan tietoa kuluttajille. Mukana ovat
Valtion taloudellisen tutkimuskeskus (VATT), VTT, Kuluttajatutkimuskeskus,Suomen ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT),Kesko, Elisa, HK Ruokatalo ja Nokia.

Jos suunnitelmat toteutuvat, elintarvikkeiden pakkauksiin tulee merkintä myös syntyneistä hiilidioksidipäästöistä eli tuotteen hiilijalanjäljestä.Kerättyjen tietojen siirtämistä kuluttajille tutkitaan myös. Se voisitapahtua esimerkiksi niin, että ostoksilla ollessaan voisi tilata tuotekohtaiset tiedot ilmastovaikutuksista kännykkäänsä. Hanke siis
pantiin alulle keväällä. Mahdollisista tuloksista on vielä vaikea sanoa,kenties jonkinlaisia mittareita kuluttajille olisi siis tulossa. Tällä hetkellä helppoa elintarvikkeiden ilmastonmuutosvaikutuksia kuvaavaa mittaria ei liene saatavilla. Kyseessä on rahallisestikin mittava hanke, sillä esim. yhden elintarvikkeen hiilijalanjäljen laskeminen voi maksaa jopa 20 000 euroa.
(Helsingin Sanomat 8.5.2008, 20.1.2008)
Lisää tietoa hankkeesta:

http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2008/05/08/internet-palvelu-selvitta...
http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/ClimBus/...
http://mmm.multiedition.fi/laatunen/uutiskirje/laatuset/4_2008/uutinen_r...
http://www.taloussanomat.fi/tiedote/2/1217412
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/Ajankohtaista/Tiedotteet1/K...

Suomessa on toki tutkittu ruuan ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi kuuden elintarvikkeen ilmastovaikutukset on laskettu pellolta pöytään asti:
http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/julkaisusarja/MMMjulkaisu2003_6.pdf

Mittatikku, väline ympäristövaikutusten havainnollistamiseen:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=294466&lan=FI

Elintarvikkeiden Mips-lukuja: (MIPS (Material Input Per Service unit)suhteuttaa materiaalinkulutuksen siitä saatuun hyötyyn):
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/mips/mips-lukuja/Elintarvikkeet

MTT:n Vastuulliset elintarvikeketjut ja -valinnat -tutkimusohjelman hankkeissa tutkitaan elintarvikeketjun ja tuotteiden vastuullisuutta. Tarkoituksena on tuottaa tietoa vastuullisten kulutustapojen edistämiseksi:
http://www.laatuketju.fi/index.jsp?DOCID=16890&SHOWPICS=true&LUOKKA=707

Lisää aiheeseen liittyen:
Testi, jossa voit selvittää pois heittämäsi ruoan arvon ja sen tuottamisen aiheuttamien kasvihuonekaasujen määrän:
http://www.ilmastotalkoot.fi/kampanja4.php

Testi, jossa voit tutkia ravinnon osuutta ekologisesta jalanjäljestäsi:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=294466&lan=FI
http://www.ilmasto.org/puheenvuorot/vuoden_2008_puheenvuorot/toukokuu_20...

Kauppinen, Tommi: Elintarvikkeiden materiaalipanosten ja ravintoarvojen tehokkuusanalyysi , 2008.
Linkki tutkimuksen:
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/mips/kotimips/elintarvikeMIP...

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Luonnonvarapuntari/Ymp%E4rist%F...
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Luonnonvarapuntari/Ymp%E4rist%F...
http://www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Esitelmat/es031.pdf
http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/286ef23a-4f47-46c6-9a72-6331f02f8fc8...
http://www.nuukuusviikko.fi/kotitalouksien-luonnonvarojen-kulutus/ruoka
http://www.animalia.fi/Default.aspx?tabid=2272
http://www.tiede.fi/uutiset/uutinen.php?id=3339
http://www.vegaaniliitto.fi/luentopaketti/luento8.html
http://www.fauna.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=47

Kirjallisuutta:

Holm, Jens: Ruoka, ympäristö ja oikeudenmukaisuus
Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia, 2001

Persson, M. Sjöström, B., Johnson, P.: Pieniä ilmastotekoja: opas arkipäivän
valintoihin, Nemo, Jyväskylä, 2007

Kommentit (0)

Vastauksesi