Moi haluaisin kysyä kun teurastomossa ne teurastaa lampaan ampuuko ne sen ensin...

Moi haluaisin kysyä kun teurastomossa ne teurastaa lampaan ampuuko ne sen ensin...

Moi haluaisin kysyä kun teurastomossa ne teurastaa lampaan ampuuko ne sen ensin ja senjälkeen teurastaako ne sen siis katkaiseeko ne sen verisuonet kaulastta

Vastaus

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 'Eläinten teurastamiselle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset MMMp 23/EEO/1997 F 7:1 6/EEO/1999' asettanut rajat sille, miten teurastettava eläin täytyy tainnuttaa ja lopettaa (Luettavissa: http://wwwb.mmm.fi/el/laki/F/f7.html [14.7.2008] Myöhemmät liiteviittaukset löytyvät oheisen linkin takaa).

Tainnutussäännökset ovat eläinkohtaisia - lammas voidaan tainnuttaa ampuma-aseella, aivoihin tunkeutuvalla mekaanisella laitteella (Liitteen 3 kohta 3.4.1.3.) tai sähkövirralla (Liitteen 3 kohta 3.4.3.).

Tainnutettu eläin lopetetaan verenlaskulla, joka tulee suorittaa tiukoissa aikarajoissa tainnuttamisen jälkeen. Verenlaskun tarkempi ohjeistus löytyy liitteestä 4.

Kommentit (0)

Vastauksesi