Mitkä ovat varhaisimmat rauhanteot kussakin pohjoismaassa?

Mitkä ovat varhaisimmat rauhanteot kussakin pohjoismaassa?

Vastaus

Rauhanteon määritelmä on historian saatossa muuttunut siten, että varhaiset rauhansopimukset olivat monasti suullisia ja henkilökohtaisia, perustuen lähinnä hallitsijoiden tai päälliköiden sanaan.

Hetken hakemisella sain kokoon seuraavanlaisen listan, jota mahdollisesti Pohjoismaiden varhaishistoriaan enemmän perehtyneet voivat tarvittaessa täydentää.

TANSKA

Tanskalaisten osalta yksi varhaisimpia dokumentteja on jossain vuosien 878 ja 890 välillä solmittu Alfredin ja Guthrumin välinen sopimus Brittein saarten hallinnosta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Alfredin_ja_Guthrumin_rauha

RUOTSI

Novgorodin ruhtinaskunnan kanssa solmittu Pähkinäsaaren rauha vuonna 1323 on todennäköisesti varhaisin dokumentoitu varsinaisen Ruotsin kuningaskunnan tekemä rauhansopimus.

http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4hkin%C3%A4saaren_rauha

ISLANTI

Vanha liittosopimus (Gamli sáttmáli) 1200-luvun lopussa Norjan kanssa voidaan eräässä mielessä lukea rauhaksi, olihan kyseessä Norjan ylivallan myöntäminen. Alla englanninkielinen lähde.

http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Covenant_(Iceland)

Itsenäisyyden ajan Islanti ei ole ollut osapuolena sodissa ja siten ei ole ollut myöskään osapuolena rauhansopimuksissa.

NORJA

Vaikka Kalmarin Unionin unionikirje ei ole varsinainen rauhansopimus, laadittiin siinä Pohjoismaiden yhtenäisen hallinnon perusteet, jotka olivat enemmän tai vähemmän voimassa vuosina 1397 - 1523.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kalmarin_unioni

http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1971-Kalmarin_unioni.pdf

Lödösen sopimus oli ensimmäinen varsinainen rauhansopimus, joka solmittiin Norjan ja Ruotsin välille.

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_L%C3%B6d%C3%B6se

SUOMI

Suomen historia Ruotsin valtakunnan alaisuudessa tekee Pähkinäsaaren rauhasta (v.1323) myös Suomen vanhimman rauhan. Vaihtoehtoisesti itsenäisen Suomen historian ensimmäinen rauhansopimus on Tarton sopimus vuodelta 1920, jossa määriteltiin ensimmäisen kerran tarkasti Suomen ja Neuvosto-Venäjän raja.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tarton_rauha

Kommentit (0)

Vastauksesi