Mitkä ovat Suomen kymmenen vanhinta kirkkoa?

Mitkä ovat Suomen kymmenen vanhinta kirkkoa?

2 vastausta

Asiaa on meiltä kysytty ennenkin. Kollega vastaa kysymykseen Suomen vanhimmasta kirkosta näin:
"Suomen vanhimpana rakennuksena voidaan pitää Jomalan kirkkoa Ahvenanmaalla. Sitä alettiin tiettävästi rakentaa 1260-luvulla. Keskiajan rakennusten ajoittaminen ei ole aivan ongelmatonta, asiakirjoja ja muita lähteitä on hyvin vähän. Varhaisia puisia kirkkoja tai muita rakennuksia ei ole meidän päiviimme asti säilynyt. Kivikirkkojen ja -linnojen rakentaminen kesti vuosikymmeniä tai -satoja. Ahvenanmaan kirkoista myös Saltvikin, Sundin, Lemlandin ja Hammarlandin kirkkoja alettiin rakentaa 1200-luvun puolella. Samoihin aikoihin tehtiin manner-Suomen varhaisimmat kirkot: Nousiainen, Turun tuomiokirkko (suurennettu myöhemmin) ja Mynämäki."

Näistä kahdeksan lisäksi kymmenen vanhimman joukkoon ehkä kuuluvat myös 1400-luvun alussa rakennettu Eckerön kirkko Ahvenanmaalla ja mahdollisesti Porvoon tai Pernajan kirkko Uudellamaalla. Uudenmaan ensimmäiset kirkot ovat myös 1400-luvun alkupuolelta.

Kivikirkkojen ajoittaminen ei ole helppoa. Rakennuksista ja niiden rakentamisesta ei ole juurikaan säilynyt dokumentteja. Toisaalta kivikirkkoja on rakennettu pitkän ajan kuluessa. Joskus voi olla vaikeaa päättää, milloin voi ajatella että kyse on vielä samasta rakennuksesta.

Vastauksissa olevat tiedot perustuvat Markus Hiekkasen teoksiin Suomen kivikirkot keskiajalla (Helsinki, 2003) ja Suomen keskiajan kivikirkot (Helsinki, 2007) .

Kommentit (0)
19.03.201515:55
15357
43

Yli 20 vuotta sitten, kevättalvella 1994, ilmestyi Markus Hiekkasen väitöstutkimus The Stone Churches on the Medieval Diocese of Turku, joka mullisti Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen ajoituksen. Nykyisin Hiekkasen ajoitukset ovat täysin vallitsevia esim. Suomen historian yleisesityksissä.

Hiekkasen mukaan ainuttakaan Manner-Suomen kivikirkoista ei Turun tuomiokirkkoa lukuun ottamatta ole rakennettu ennen 1400-lukua. Näiltä osin kolleganne aikanaan puhui siis aivan perättömiä, vaikka ilmoitti käyttäneensä lähteenään Hiekkasen kirjaa. (Jos tästä nyt syntyy uskottavuusongelmaa, niin  kiinnostuneet voivat helposti tarkistaa asian Hiekkasen teoksesta Suomen keskiajan kivikirkot, josta äskettäin ilmestyi uusi painoskin.) - Kirjaston vastauksessa mainitut Nousiaisten ja Mynämäen kirkot rakennettiin nykytietämyksen mukaan kumpikin vuoden 1430 vaiheilla.

Ahvenanmaan Jomala on siis nykyisten ajoitustietojen perusteella Suomen vanhin kivinen pitäjänkirkko ja ylipäätään vanhin muurattu kivirakennus maassamme. Hiekkanen ajoittaa sen vanhimmat rakennusosat vuosien 1275 ja 1285 välille. Muita vanhimpia kivikirkkoja voi harrastuksensa mukaan helposti etsiä Hiekkasen mainitusta suomenkielisestä teoksesta, jossa ajoituksia on tarkennettu hänen parinkymmenen vuoden takaiseen väitöskirjaansa verrattuna.

Yksi huomattavimmista tarkennuksista koskee Turun tuomiokirkkoa. Varhemman käsityksen mukaan se rakennettiin tiilestä jo 1200-luvun lopussa. Muutama vuosi sitten kuollut Knut Drake kuitenkin kyseenalaisti, Hiekkasen mukaan "vankoin perustein", siihenastisen tulkinnan. Draken mukaan vanhimmat kivirakennuksen piirteet kuuluvat 1300-luvun jälkipuoliskolle. Hiekkanen on vielä myöhentänyt ajoitusta 1400-luvun alkupuolelle. Näin Turun Unikankareella olisi ollut vähintään sadan vuoden kestänyt puukirkkokausi ennen kivikirkkohankkeen käynnistymistä.

Kivikirkkoja on luonnollisesti edeltänyt pitkä puukirkkojen kausi, mutta niistä ei ymmärrettävästi tiedetä juuri mitään. Eräänlainen alan sensaatio oli Aurajokivarresta Ravattulan Ristimäestä kesällä 2013 löytynyt kirkonjäännös, joka ajoitetaan 1100-luvun loppupuolelta 1200-luvun alkukymmeniin, aikaan ennen Suomen seurakunnallista järjestäytymistä. Rakennus on toistaiseksi vanhin ja ainoa löydetty kyläkirkko maassamme. Ravattulan Ristimäen tutkimukset jatkuvat edelleen.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi