Mitkä ovat seuraavan päättelyketjun pahimmat puutteet?1.

Mitkä ovat seuraavan päättelyketjun pahimmat puutteet?1.

Mitkä ovat seuraavan päättelyketjun pahimmat puutteet?

1. Vallitsevan tieteellisen käsityksen mukaan maailmankaikkeus koostuu alkeishiukkasista ja vain niistä.
Tämän päättelyketjun kannalta ei ole oleellista, mitä nuo alkeishiukkaset ovat tai ovatko ne hiukkasia, aaltoja, säikeitä tai jotain siltä väliltä. Oleellista on vain se, että mitään muuta ei ole olemassa. Kutsukaamme niitä siis yksinkertaisuuden vuoksi alkeishiukkasiksi.

2. Alkeishiukkaset liikkuvat ja vuorovaikuttavat keskenään fysiikan peruslakien mukaisesti ja vain niiden.
Tämän päättelyketjun kannalta ei ole oleellista, tunnemmeko me nuo fysiikan peruslait tarkasti. Oleellista on se, että sellaiset vallitsevan tieteellisen käsityksen mukaan ovat olemassa.

3. Kun alkeishiukkaset hetkellisesti muodostavat ihmisen, ei siitä seuraa mitään uusia fysiikan peruslakeja, vaan alkeishiukkaset käyttäytyvät edelleen samoin, kuin ne ovat käyttäytyneet ennen ihmistä ja tulevat käyttäytymään ihmisen jälkeen.

4. Ihmisellä ei siis voi olla valinnan vapautta tekemistensä suhteen.

Tuo päättelyketju tuntuu kuitenkin sotivan arkijärkeä vastaan. Jokaisella meistä lienee vahva tunne siitä, että voimme ainakin jossain määrin vapaasti valita tekemisemme. Muutenhan esimerkiksi rikoksesta rankaisemisessa ei olisi mieltä, koska tuomitulla ei olisi ollut edes mahdollisuutta olla tekemättä rikosta, josta häntä syytetään.

Millä perusteilla tuota päättelyketjua on filosofian historiassa kyseenalaistettu tai jopa osoitettu se virheelliseksi?

Vastaus

Koskettelet juuri vanhaa determinismin ongelmaa, joka ennen vanhaan liittyi fysiikan sijaan Jumalaan: jos Jumala on määrännyt kaiken, mitä maailmassa tapahtuu, miten käy inhimillisen vapauden? Nykymaailmassa Jumalan sijaan ovat sitten tulleet alkeishiukkaset ja fysiikan lait. Aiheesta keskustellaan kiivaasti edelleen, mutta eräitä esitettyjä ratkaisuja ovat seuraavat:

1. Ihmisellä ei todella ole vapaata tahtoa.
2. Valinnanvapaudella ei tarkoiteta mitään sen kummempaa kuin että ihminen kaikkine haluineen, uskomuksineen, arvoineen, luonteenpiirteineen ja kykyineen voi itsenäisesti päättää, mitä tekee. Ihmisen piirteet voivat toki sitten olla joidenkin muiden seikkojen määrittämiä, mutta tällä ei ole mitään tekemistä valinnanvapauden kanssa: vapaa tahto on siis aivan sopusoinnussa fysikaalisen determinismin kanssa. Tätä ajatusmallia kutsutaan usein kompatibilismiksi.
3. Fysiikan peruslait eivät kvanttimekaniikan nojalla ole deterministisiä, vaan indeterministisiä, todennäköisyyteen perustuvia, joten vapaalle tahdollekin jää fysiikassa tilaa. Tämän ratkaisun heikkoutena on se, että täysin satunnaisesti toimiva olentokaan ei meidän silmissämme olisi vapaa.
4. Kun alkeishiukkaset muodostavat systeemejä, ne eivät käyttäydy aivan samoin kuin systeemin ulkopuolella. Siksi systeemeillä saattaa olla uusia, emergenttejä ominaisuuksia, joita pelkällä alkeishiukkasten kasalla ei olisi. Tällöin tahdonvapauskin voisi olla tällainen ominaisuus.

Lisää aiheesta:
http://plato.stanford.edu/entries/compatibilism/
http://plato.stanford.edu/entries/incompatibilism-theories/
http://plato.stanford.edu/entries/incompatibilism-arguments/
http://plato.stanford.edu/entries/properties-emergent/

Kommentit (0)

Vastauksesi