Mitkä ovat poliisiajoneuvoissa nähtävät maakuntatunnukset? Minkä alueen tunnus...

Mitkä ovat poliisiajoneuvoissa nähtävät maakuntatunnukset? Minkä alueen tunnus...

Vastaus

Tiedustelimme asiaa poliisista ja ystävällinen rikosylikonstaapeli antoi meille vastauksen.

Hälytysajoneuvoissa tunnukset muuttuivat viime vuonna, koska tarkoituksena oli yhtenäistää tunnukset koko maassa. Ensimmäinen kirjan yksikkötunnuksessa kertoo minkälaisesta yksiköstä on kyse ja lyhenteet ovat:

Pelastuslaitoksen kalustoon etukirjaimeksi tulee R (rescue), poliisille P (police), rajaviranomaisille B (border guard), sosiaalitoimelle S (social health care), terveysviranomaisille (lähinnä ensihoito) E (emercency medical sercvices), tullille C (custom), ilmailuviranomaisille (Fiavia) A (aviation), puolustusvoimille M (military) ja vapaaehtoisille V (volunteer).

Seuraavat kaksi kirjainta kertovat miltä alueelta kyseinen yksikkö on, alueet seuraavat yleensä maakunnan rajoja, mutta eivät aina. Esimerkiksi EP tarkoittaa Etelä-Pohjanmaata, RP taas Rannikko Pohjanmaata, eli Pohjanmaan maakuntaa jne.

Numerot kirjainten perässä kertovat miltä asemalta yksikkö on ja ihan viimeinen numero on yksikön oma yksilöllinen tunniste.

Aluetta lyhenteellä X ei enää ole olemassa, vaan se on Keski-Suomen poliisilaitoksen vanha tunnus poliisiautoissa.

Kommentit (0)

Vastauksesi