Mitkä ovat mölyapinan vihollisia? Miten mölyapinat lisääntyvät?

Mitkä ovat mölyapinan vihollisia? Miten mölyapinat lisääntyvät?

Vastaus

Kierteishäntäapinoihin kuuluvat mölyapinat voivat elää jopa 30 yksilön kokoisina laumoina, joita johtaa yksi uros. Mutta kumppanin etsinnässä aloitteen tekee naaras. Se valitsee mieleisensä urhon ja antaa tälle merkin kiinnostuksesta liikuttelemalla rytmikkäästi kieltään. Jos neitonen miellyttää koirasta, se vastaa samalla tavalla.

Nämä partaturrit ovat moniavioisia. Kun kannan tiheys on alhainen, mölyapinat pitävät haaremeita. Yhdellä koiraalla on silloin yhdestä kolmeen naispuolista mölyäjää. Kun populaatioita on tiheämmässä, apinat kasaantuvat useiden aikuisten ryhmiin.

Möykkäapinat saavat yleensä yhden poikasen vuosittain tai kerran kahdessa vuodessa. Kaksoset ovat harvinaisia. Naaras voi pyöräyttää jälkeläisiä jo 4-5 vuoden ikäisenä, mutta koiras on valmis isäksi vasta 6-8 vuotta nähtyään.

Mölyapinoiden suurin vihollinen on ihminen. Keski- ja Etelä-Amerikan sademetsät katoavat kiihtyvää tahtia. Niitä yksinkertaisesti hakataan liikaa pois. Ihmiset kasvattavat karjaa, viljelevät maata ja rakentavat teitä. Siinä samalla katoavat ja pirstaloituvat eläinten elinalueet. Hyvät asuinpaikat pienenevät ja jäävät toisistaan erityksiin. Hakkuista jäljelle jäänyt metsäsaareke voi olla paljon pienempi kuin se alue, jonka apinat luonnostaan tarvitsisivat selviytyäkseen. Laumat eivät myöskään enää kohtaa toisiaan. Ne heikkenevät, kun pikkuisia partaveikkoja syntyy vain omasta pienestä piiristä, lähisukulaisten kesken, eikä muualta tulleilta otuksilta saada uutta perimää. Tavallisesti möykkääjät eläisivät suurissa laumoissa, joiden elinalueet saattavat mennä päällekkäinkin.

Näitä suuriäänisesti melskaavia apinoita on myös metsästetty niin paljon, että ne ovat jo kadonneet asutusten läheltä. Turismi ja myös metsästys saattavat aiheuttaa apinoille niin paljon stressiä, että niiden syntyvyys vähenee.

Omalla tavallaan vihollisia ovat myös toiset apinat ja lajitoverit. Nehän ovat kilpailijoita keskenään: elävät samoilla alueilla ja syövät osittain samojen puiden antimia.

Lisätietojen saamiseksi kannattaa hankkia luettavakseen alla olevat lähteet.

Kommentit (0)

Vastauksesi