Mitkä ovat luomismallin ongelmakohdat? Lähdeviittaukset mukaan, kiitos.

Mitkä ovat luomismallin ongelmakohdat? Lähdeviittaukset mukaan, kiitos.

Vastaus

Oletettavasti viittaat luomismallilla ajatukseen, että maailmankaikkeuden ja erityisesti Maapallon ja sen elävät olennot on saanut aikaan jokin jumalolento. Suurin ongelma tietysti on, ettei ole olemassa yhtä ja ainoaa luomismallia, vaan esimerkiksi eri uskonnon edustajilla saattaa olla hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, miten luominen on tapahtunut. Toisaalta myös luomismallin vastustajalla on suurena vaarana ottaa kohteekseen vain yhdenlainen luomismalli: luullessaan kiistäneensä luomismallin yleensä hän onkin kenties kumonnut vain luomismallien koko kirjon yksittäisen edustajan.

Heikoimmilla ovat eittämättä ne luomismallit, jotka sitoutuvat joidenkin uskonnollisten tekstien kirjaimelliseen totuuteen. Esimerkiksi Raamattuun kirjaimellisesti uskova joutuu heti kiistaan nykytieteen kanssa: Raamatun luomiskertomus puhuu esimerkiksi kuuden päivän luomisesta, mikä ei laisinkaan sovi yhteen Maapallon hyväksytyn geologisen iän kanssa. Näin radikaalisti asiaansa uskova voi tietysti viitata kintaalla tieteellisille teorioille - ehkäpä geologiset prosessit ovat vain olleet menneisyydessä paljon nopeampia, hän saattaisi tuhahtaa.

Jos uskonnollisia tekstejä luetaan symbolisesti ja esimerkiksi luomiseen kuluneiden päivien ajatellaan olleen pidempiä ajanjaksoja, onnistutaan välttämään Maapallon iästä syntyvät ongelmat. Toisaalta jos pitäydytään ajatuksessa, että kaikki eliölajit on luotu kerralla eikä lajien evoluutiota ole tapahtunut, ajaudutaan tukkanuottasille nykybiologian kanssa - evoluutiohan on biologian peruskiviä.

Toisaalta luomismallin kannattaja saattaa myös integroida evoluutioteorian osaksi omaa ajatteluaan - ihmisten syntymään johtaneet luonnolliset prosessit ovat kenties vain jonkin jumalolennon käyttämiä työkaluja. Minimaalisimmillaan jumalolennon tehtäväksi saattaa jäädä vain maailmankaikkeuden ja sen lakien etukäteissuunnittelu - kun maailma alkaa pyörimään omien lakiensa mukaan, jumala katsoo työnsä tehdyksi ja lähtee viettämään ikuista sapattia. Tätä näkemystä onkin jo ainakin tieteen keinoin melko mahdoton kumota, koska se hyväksyy kaikki tieteen tulokset mukisematta.

Lähteet:
http://www.religioustolerance.org/evolutio.htm
http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file021.html
http://www.godandscience.org/apologetics/young_earth_creationism.html

Kommentit (0)

Vastauksesi