Mitkä ovat litiumin isotooppien osuudet luonnossa?

Mitkä ovat litiumin isotooppien osuudet luonnossa?

"Litiumilla on kaksi luonnossa esiintyvää pysyvää isotooppia[7], jotka ovat 6Li, jonka osuus on 7,594 %, ja 7Li, jonka osuus on 92,414 %." -suomenkielinen Wikipedia. Näistähän tulee kuitenkin yhteensä yli 100% ja englanninkielinen Wiki antaa puolestaan arvot vain kahden desimaalin tarkkuudella, joten tästäkään ei apua löydy. Mistä epätarkkuus johtuu ja mitkä ovat oikeat osuudet?

Vastaus
06.05.201419:05
100883
27

Oikeat arvot ovat 7,59% ja 92,41%. Suomenkielisen Wikipedian kirjoittajalla on sattunut virhe ja hän on kirjoittanut lukeman standardipoikkeaman kolmanneksi desimaaliksi.

Jos katsomme suomenkielisen wikipedian Lithium-artikkelin alkuperäistä lähdettä (numero 8), sivulla 27 on arvot kirjoitettu näin: 7,59 4 ja 92,41 4 eli kummassakin välilyönti ennen viimeistä nelosta. Sivun 26 yläreunassa on kerrottu mitä merkintätapa tarkoittaa, siis irrallaan oleva numero on standardipoikkeama esim 23 = 2.3% joten 4 lienee 0.4%. Jokatapauksessa se ei ole kolmas desimaali. Kolmatta desimaalia ei ilmeisesti katsota tarpeelliseksi ilmoittaa juuri tuon 0.4% standardipoikkeaman vuoksi, kun hajontaa on jokatapauksessa enemmän kuin se kolmas desimaali kertoisi.

Yleensäkin jos joku tieto epäilyttää, kannattaa tarkistaa asia alkuperäisestä lähteestä.

Kommentit (0)

Vastauksesi