Mitkä ovat laillisia perusteita aloittaa lakko tai työnseisaus?

Mitkä ovat laillisia perusteita aloittaa lakko tai työnseisaus?

Onko laittomaan lakkoon tai työnseisaukseen ryhtyminen riittävä peruste työsuhteen päättämiseen?

Vastaus

Lakko on laillinen silloin, kun se ei riko voimassaolevaa työehtosopimusta. Kun työehtoihin kohdistetaan työtaistelutoimia silloin kun työehtosopimus on voimassa, on kyseessä laiton lakko. Myös  työehtolain vastainen lakko on laiton. Lakosta tai työsulusta on jätettävä kirjallinen ilmoitus vastapuolelle ja valtakunnansovittelijan toimistoon vähintään kaksi viikkoa ennen työtaistelun alkamista. Lakon osapuolille tulee usein kiistaa sen laillisuudesta. Silloin asian ratkaisee viime kädessä työtuomioistuin.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Edelleen, lain mukaan sellaisena ei voida pitää työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen. Laissa ei erikseen mainita laitonta lakkoa.

Suurin osa Suomessa järjestetyistä lakoista on tulkittu laittomiksi. Päätellen alimman lähdelinkin sisällöstä, ei laittomaan lakkoon osallistuminen sinällään ole tavallinen syy irtisanomiseen. Kysy.fi ei ole pätevä lain tulkintaan, emmekä pysty määrittelemään, missä tapauksessa laiton lakko voisi olla syy irtisanomiseen.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi