Mitkä ovat kunnan tärkeimmät tehtävät?

Mitkä ovat kunnan tärkeimmät tehtävät?

Vastaus

Kunnan tehtävät on määritelty Kuntalaissa. Kunta huolehtii kansalaisten peruspalveluiden järjestämisestä. Kunnan tärkeimpiä laissa säädettyjä tehtäviä ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, perusopetus ja päivä-hoito. Kunta vastaa myös vesi- jäte- ja energiahuollosta. Kuntien toimintaan kuuluvat lisäksi myös lastensuojelu, vanhusten-, vammaisten-ja päihdehuolto sekä toimeentulotuki.

Kunta voi hoitaa lain määräämät tehtävät itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Laissa säädettyjä palveluja kunta voi hankkia myös ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.

Lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365
http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;102942
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtion_ja_kunnan_teht%C3%A4v%C3%A4t

Kommentit (0)

Vastauksesi