Mitkä ovat isoimman suomalaisen kuorma-auton lavan sisämitat?

Mitkä ovat isoimman suomalaisen kuorma-auton lavan sisämitat?

Vastaus

Sisämitoista emme löytäneet tietoa, mutta lainsäädännössä on määritelty suurin sallittu pituus, korkeus ja leveys eli ulkomitat. Kuorma-auton suurin sallittu pituus on 12,00 metriä, korkeus 4,20 metriä ja leveys 2,60 metriä.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257
24 § Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus
25 § Muut päämitat
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista on annettu myös direktiivi 97/27/EY http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0027:F...

Muut lähteet:
http://www.kuljetusopas.com/kalusto/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuorma-auto

Kommentit (0)

Vastauksesi