Mitkä olivat 1800-luvun Suomessa käytettyjen valuuttojen a) ruplan ja b)...

Mitkä olivat 1800-luvun Suomessa käytettyjen valuuttojen a) ruplan ja b)...

Mitkä olivat 1800-luvun Suomessa käytettyjen valuuttojen a) ruplan ja b) riikintaalerin
lyhenteet? Kumpaa on tarkoittanut esim. Lönnrot 1830-40-luv. lyhenteellään R:r (esim. 15 R:r)?
Mikä sen yksikön arvo olisi nykyrahassa? Esim. ”en duglig 50 a 60 R:rs arbetshäst” – paljonko euroina!
Kiitos!

Vastaus

Maamme rahaolot olivat vuoden 1809 jälkeen sekavat. Virallisesti Venäjän raha tuli viralliseksi, mutta ruotsalaista rahaa oli edelleen runsaasti liikkeellä ja tuli lisääkin maahan sen vuoksi, että Ruotsi oli tärkeä ulkomaankaupan kumppani. Sekaannusta lisäsi se, että rahoista saatettiin käyttää arkikielessä virallisesti jo vanhentuneita nimityksiä. Virallinen tavoite oli poistaa Ruotsin rahat liikkeestä, lopullisesti se onnistui vasta vuoden 1840 raharealisaation tuloksena.
J. V. Tallqvist käyttää v. 1900 ilmestyneessä tutkimuksessaan "Bidrag till belysande af det svenska myntets historia i Finland sedan år 1808" (sarjassa Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 60,2) riikintaalerista (riksistä) lyhennettä Rdr, joten pitäisin todennäköisenä, että Lönnrotin käyttämä R:r on ruplan lyhenne. Siihen viittaa jo mainitsemanne ajankohta, jolloin Ruotsin raha oli jo pitkälti väistymässä.
Lönnrotin mainitsemaa hyvän työhevosen hintaa nykyrahassa on vaikea sanoa mm. siitä syystä, että seteliruplien arvo laski jatkuvasti hopearahaa alemmaksi. Vuoden 1840 raharealisaatiossa hopearuplan ja vanhan seteliruplan vaihtosuhteeksi määrättiin 1 : 3,5.
Suurin varauksin, joka tapauksessa monia mutkia (esim. vertailutiedot ovat eri vuosilta ja valtakunnan rahaoloja suuresti hämmentäneen vuosien 1853-1856 Krimin sodan vaikutus) oikoen voisi kai kuitenkin esittää jonkinlaisen arvion. Kun Suomi sai oman markan vuonna 1860 sen arvoksi tuli 0,25 hopearuplaa (Suomen taloushistoria 3, sivu 470). 60 ruplaa maksavan hevosen hinta olisi silloin 240 markkaa. Tilastokeskuksen taulukon (http://www.tilastokeskus.fi/til/eki/2006/eki_2006_2007-01-17_tau_001.html) antaman kertoimen (4,2385) perusteella 240 markkaa olisi v. 2006 ollut 1017 euroa. Muistettakoon tässä kuitenkin, että emme tiedä puhuiko Lönnrot hopea- vai paperiruplista.

Kommentit (0)

Vastauksesi