Mitkä maat tarkalleen ottaen ovat Skandinaviassa?

Mitkä maat tarkalleen ottaen ovat Skandinaviassa?

Vastaus

Skandinaviaan kuuluvat maat voidaan laskea hieman eri tavalla riippuen siitä miltä kannalta asian näkee.
Voidaan katsoa, että Skandinavia on Pohjois-Euroopassa sijaitseva kulttuurihistoriallinen ja maantieteellinen alue, johon kuuluvat Norja, Ruotsi, Tanska ja ainakin osin Suomi. Joskus myös Pohjoismaita kutsutaan tällä nimellä englannin kielessä ja pääsääntöisesti saksan kielessä, mutta se ei ole aivan tarkka nimitys, koska Tanska, Islanti ja suurelta osin Suomi, eivät maantieteellisesti ole osa Skandinaviaa - historiallisista, kulttuurillisista ja geopoliittisista siteistä huolimatta. Joissain kielissä pohjoismaille ja skandinavialle ei ole erillisiä nimityksiä.
Skandinavian niemimaahan kuuluvat Ruotsi, Norja aivan koillisosia lukuun ottamatta ja Suomen pohjoisosat. Niemimaa rajoittuu pohjoisessa Jäämereen, Norjan länsirannikolla Norjanmereen, lounaassa Pohjanmereen ja lopulta Skagerrakin, Kattegatin ja Tanskan salmien kautta Itämereen idässä aina Pohjanlahden perukkaan saakka. Niemimaata halkoo pituussuunnassa Skandien vuorijono.
Skandinaavisiksi kieliksi kutsutaan indoeurooppalaisia, germaanisia kieliä, joita puhutaan lähinnä skandinaviassa ja Islannissa.. Skandinaavisista kielistä suurimmat ovat ruotsi, norja, tanska ja islanti.
Fennoskandia tarkoittaa maantieteellistä aluetta, johon kuuluvat Skandinavian niemimaa, Suomi, Karjala ja Kuolan niemimaa. Fennoskandia on tavallaan suuri niemimaa, joka kiinnittyy Euraasian mantereeseen Itämeren ja Vienanmeren välistä Äänisen ja Laatokan kautta.
Voidaan siis sanoa, että Skandinavia on maantieteellinen käsite joka ahtaassa mielessä tarkoittaa pääosan Norjasta ja Ruotsista käsittävää Skandinavian niemimaata. Kulttuuritekijöiden ja yhteisen historian vuoksi Skandinaviaan luetaan yleensä myös Tanska ja Islanti sekä toisinaan myös Suomi, jolloin Skandinavialla tarkoitetaan Pohjoismaita. Nimi Skandinavia lienee peräisin Skånen latinankielisestä asusta.
Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Skandinavia
Suomalainen tietosanakirja. Weilin+Göös, 1993

Kommentit (0)

Vastauksesi