Miten yksityiskohtaisesti intiaanit pystyivät viestimään savumerkeillään?

Miten yksityiskohtaisesti intiaanit pystyivät viestimään savumerkeillään?

Miten yksityiskohtaisesti intiaanit pystyivät viestimään savumerkeillään? Miten he saivat erilaiset savumerkit aikaan?

Vastaus

Savumerkkejä on käytetty pitkänmatkan viestintään paitsi Amerikoissa myös muinaisessa Kiinassa. Savumerkeillä ei ole standardisoitua merkitysjärjestelmää. Tähän on ymmärrettävä syykin. Koska viestintä tuli tarpeelliseksi usein vihollisen uhatessa, ei kauas näkyvän viestin sisältö saanut paljastua ulkopuolisille liian helposti.

Pohjois-Amerikan intiaaneilla jokaisella heimolla oli oma savumerkkijärjestelmänsä. On vaikea arvioida, kuinka yksityskohtaisia heidän viestinsä saattoivat olla. Yksinkertaisimmillaan savulla viestittiin niin, että yhdellä savutuprahduksella pyydettiin huomiota, kahdella viestittiin kaiken olevan kunnossa ja kolmella varoitettiin vaarasta tai pyydettiin apua. Partiolaiset ovat sittemmin ottaneet nämä yleisimmät savumerkit käyttöönsä.

Savumerkkejä tehdään peitteellä tai muulla kankaalla. Nuotio peitetään hetkeksi kankaalla, ja kun se vetäistään pois, syntyy savutuprahdus. Merkin muotoon ja kokoon voidaan vaikuttaa kankaan avulla.

Lähteet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_signal
http://www.inquiry.net/outdoor/native/sign/smoke-signal.htm
http://adventure.howstuffworks.com/how-to-send-smoke-signal.htm
http://www.indians.org/articles/smoke-signals.html

Kommentit (0)

Vastauksesi