Miten yksi maailmanvaluutta toimii, hyöty, haitta ja riskit?

Miten yksi maailmanvaluutta toimii, hyöty, haitta ja riskit?

Miten yksi maailmanvaluutta toimii, hyöty, haitta ja riskit? MIlloin voitaisiiin ottaa käyttöön ja luopua kokonaan esimerkiksi eurosta ja dollarista?

Vastaus

Haastava kysymys! Alla pohdintaa asian tiimoilta, sillä lopullista vastausta näin laajaan kysymykseen on vaikeaa antaa.

Muutokset maailmanvaluutan arvossa vaikuttavat huomattavasti dramaattisemmin maailmantalouteen ja siten esimerkiksi korkopolitiikka tulisi todennäköisesti olemaan hyvin vakaata, lähes kiinteää. Toisaalta maailmanvaluutta mahdollistaisi asteittaisen siirtymisen kohti globaalia yhtenäistaloutta, jolla voitaisiin tulevaisuudessa harmonisoida myös tulli- ja veropolitiikkaa maailmanlaajuisesti. Tällainen skenaario on kuitenkin lyhyellä aikavälillä varsin epätodennäköinen, sillä vaikka talous onkin viime vuosikymmenien aikana globalisoitunut kiihtyvällä vauhdilla, ei vuosisatojen takaisista kansallisista intresseistä olla valmiita luopumaan talouspolitiikassa, koska pelätään lyhyen aikavälin taloudellisia tappioita.

Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki on monien muiden ohella nostanut maailmanvaluutan yhtenä mahdollisena tulevaisuudenkuvana talouden kehitykselle. Professori Patomäki on luonnehtinut esimerkiksi nykyiselle EU:lle sosialidemokraattista vastinetta, jolla olisi yhteisen valuutan (joka ei vielä ole käytössä kaikissa jäsenmaissa) lisäksi yhteisempi verotus- ja työvoimapolitiikka. Oikeastaan maailmanvaluutassa on kysymys maailmanpolitiikasta kokonaisuutena: varallisuus liikkuu maailmassa käytännössä rajattomasti, mutta poliittiset välineet pysähtyvät usein valtioiden rajoille. Maailmanvaluutta mahdollistaisi pitkällä aikavälillä talouden maailmanlaajuisen harmonisoinnin, josta olisi ainakin Patomäen mukaan hyötyä erityisesti keskiluokalle.

Single Global Currency Association (http://www.singleglobalcurrency.org/index.html) tarkastelee maailmanvaluutan etuja ja haittoja, toki päätyen kannattamaan maailmanvaluutan käyttöönottoa. Aihe ei ole kuitenkaan yksiselitteisen helppoa avata, sillä maailmanvaluutan muodostamisen tarkoitusperät ja sen vaikutukset ovat jatkuvien spekulointien kohteena. Riskinä on tietysti sama kuin missä tahansa yhteisvaluuttahankkeessa (esim. euro): liian erilaisen talouspolitiikan noudattamisen kautta syntyvät ristiriidat rahapolitiikassa, jotka syntyvät esimerkiksi, jos yksi yhteisvaluutan jäsenmaista pitää verotustaan keinotekoisesti alhaalla velkarahalla, jolloin yhteisen valuutan tarjoama alhainen korko hyödyttää valtioiden tasolla ennen kaikkea sitä maata… ainakin siihen asti, kunnes korot lähtevät nousuun.

Hyötyä:
- Poistaa valuutanvaihdosta koituvat kustannukset niin yksityisellä kuin globaalillakin tasolla.
- Kansojen varallisuuksien vertailu yksinkertaistuu, eikä ole niin helposti manipuloitavissa.
- Käytännössä poistaa mahdollisuuden valuuttakeinotteluun.
- Käytännössä johtaa vakaisiin korkoihin.
- Mahdollistaa maailmantalouden harmonisoinnin pitkällä aikavälillä.

Haittaa:
- Korkopolitiikka määräytyisi koko maailman taloudellisen tilanteen mukaan, jolloin korkojen voisi ajatella suosivan niitä maita, jotka edustavat suurinta osaa maailman kansantaloudesta.
- Kansallisen taloudellisen tilanteen (esimerkiksi työllisyyden) kohentaminen rahapoliittisin keinoin olisi mahdotonta.
- Maailmantalouden harmonisointi ei välttämättä ole kaikkien mielestä tavoiteltava päämäärä mm. poliittisista syistä.

Viime kädessä kysymys on siitä, halutaanko pitää kiinni kansallisesta valuutasta ja sen mahdollistamista kansallisesta rahapolitiikasta kansantalouden manipuloinnin välineenä vai siirtyä kohti maailmanlaajuista yhteistaloutta, jossa markkinatalouden kilpailuvaltit eivät perustuisi niin vahvasti kansallisiin talouspoliittisiin ratkaisuihin, vaan ”todelliseen” kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla.

LÄHTEET:
http://www.singleglobalcurrency.org/why_an_sgc.html
http://www.singleglobalcurrency.org/whats_been_said_against.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rahapolitiikka
http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194725301164/artikkeli/puheenaihe+yksi...

Patomäki, Heikki: Eurokriisin anatomia, mitä globalisaation jälkeen? (Into 2012).

Kommentit (0)

Vastauksesi