Miten waretusta, eli musiikin yms.

Miten waretusta, eli musiikin yms.

Miten waretusta, eli musiikin yms. lataamista torrenttisivustoilta valvotaan Suomessa ja mikä on rangaistus kopiosuojatun materiaalin lataamisesta?

Vastaus
28.04.201019:57
27499
98

Heti aluksi täytyy varoittaa, että me iGS-vastaajat emme ole laintulkinnan ammattilaisia, joten vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella.

Tekijänoikeuden suojaaman materiaalin luvattomasta lataamisesta voi tulla sakkoja. Rikosnimikkeenä on silloin tekijänoikeuslain 56 a §:n mukaisesti tekijänoikeusrikkomus. Tekijänoikeusrikkomus on jo astetta vakavampi rikos, joskin se edellyttää ansiotarkoitusta, mihin pelkässä kopioinnissa ei ehkä helpolla syyllistytä. Siitä säädetään rikoslain 49 luvun 1 §:ssä, ja siitä voi tulla sakkoja tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeuslain 57 § säätää myös tekijänoikeuksien rikkojalle korvausvelvollisuuden laittomasti kopioidusta materiaalista. Se voi käydä helposti sakkojakin kalliimmaksi.

Kopiosuojauksen kiertäminen saattaa myös täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tekijänoikeuslain 50 a §:n mukaan teokseen asetettua ”tehokasta teknistä toimenpidettä” ei saa kiertää. 56 e §:n mukaan siitä seuraa sakkoja. Jos ”teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinko”, siitä voi saada rikoslain 49 luvun 3 §:n mukaisesti korkeintaan vuoden vankeuttakin. Teknisen suojauksen kiertämiseen tarkoitettuja välineitä ei saa edes valmistaa tai levittää (50 b §). Rikoslain 49 luvun 4 § säätää siitä sakkoa tai enintään vuoden vankeutta.

Tekijänoikeuden suojaaman materiaalin luvattoman levittämisen valvominen vertaisverkoissa on aika hankalaa. Käytännössä se on tekijänoikeuksien haltijoiden ja näitä edustavien järjestöjen vastuulla. Jos tahot tekevät rikosilmoituksen materiaalin levittämisestä, poliisi voi aloittaa esitutkinnan, mutta Suomen poliisi ei käy omatoimisesti läpi vertaisverkkoja ja etsi laitonta materiaalia. Laittomassa levittämisessä ja kopioinnissa on kyse asianomistajarikkomuksesta, jossa nimenomaan oikeuksien omistajan panos oikeusprosessin aloittamisessa on olennainen.

Luvaton kopiointi on Suomessa niin yleistä, ettei tekijänoikeusjärjestöillä ole mitään mahdollisuutta nostaa kanteita kaikkia lakia rikkovia vastaan. Käytännössä oikeustoimet ovat useimmiten kohdistuneet isoimpia tekijöitä vastaan. Finreactor-sivuston kautta tapahtunut vertaisverkkolevitys oli yksi tunnetuimmista julkisuudessa käsillä olleista tapauksista. Siinä syytteitä nostettiin sivuston 34 ylläpitäjää vastaan, mutta tuhannet tavalliset käyttäjät selvisivät ilman syytteitä; syytteiden nostaminen moista ihmisjoukkoa vastaan olisikin ollut melkoisen työlästä. Vaikka käytännössä siis tavallisessa lataamisessa ei välttämättä hirvittävän suuria riskejä ole, on aina mahdollista joutua siitäkin vastuuseen ja joutua maksamaan sakot ja melkoiset korvaukset. Se, että muutkin kopioivat laittomasti, ei tee omaa laitonta tekoa vähemmän rangaistavaksi lain silmissä.

Tekijänoikeuslaki löytyy Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 ja rikoslaki osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sivuilla osoitteesta http://www.antipiracy.fi on runsaasti tietoa tekijänoikeuksista ja laittomasta kopioinnista. Varsinaista virallista tietoa löytyy opetusministeriön tekijänoikeussivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=fi. Hiukan toisenlaista näkökulmaa edustavat nykyisen tekijänoikeusjärjestelmän uudistamista kannattavan Piraattiliiton sivut osoitteessa http://www.piraattiliitto.org.

Kommentit (0)

Vastauksesi