Miten vuonna 1830 matkustettiin Oulusta Pariisiin?

Miten vuonna 1830 matkustettiin Oulusta Pariisiin?

Vastaus

Vuonna 1830 matkustettiin Oulusta Pariisiin suurimmalta osin vesiteitse, mikäli ylipäätään Pariisiin matkustettiin.

1835 lähti oululainen Sara Wacklin Oulusta Pariisiin suorittamaan ylempiä opettajaopintoja vuodeksi. Laivamatka kesti kuukauden. 

Oulusta oli viety laivalla tavaraa meriteitse. Rahtilaivat kuljettivat myös matkustajia. Varsinaista matkustajaliikennettä merillä ei vielä ollut.

1830 Rautateitä ei Suomessa vielä ollut ja Ranskassakin ensimmäiset rautatiet olivat lyhyitä, sijaitsivat ihan muualla ja olivat hevosvetoisia. Ensimmäinen höyryveturi tuli Ranskaan 1831. Tällöin myös matkustajia alettiin kuljettaa, mutta varsinaista rautatieverkkoa ei vielä ollut.

Todennäköisesti rahtilaiva olisi rantautunut Le Havren satamaan, joka on Seine-joen laskupaikka mereen. Matka olisi ehkä jatkunut jokiproomulla Pariisin keskustaan.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi