Miten vuoden 1988 (ja sitä ennen) presidentivaaleihin valittiin...

Miten vuoden 1988 (ja sitä ennen) presidentivaaleihin valittiin...

2 vastausta

Kansanäänestyksellä, samaan tapaan kuin eduskuntavaaleissa.

Kommentit (0)
03.06.202011:02
25208
2

Suomessa järjestettiin presidentinvaali vuonna 1988, jolloin presidenttiehdokkaita oli viisi. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto pyrki toiselle presidenttikaudelle. Hänen ehdokkuutensa takana olivat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP), Suomen Maaseudun Puolue, Pro Koivisto -liike ja Ålandsk Samling. Pääministeri Harri Holkeri oli Kokoomuksen presidenttiehdokas. Kansanedustaja ja Keskustapuolueen puheenjohtaja Paavo Väyrynen oli Keskustapuolueen presidenttiehdokas. Kalevi Kivistö oli Liike 88- ryhmän presidenttiehdokas. Jouko Kajanoja oli Demokraattisen Vaihtoehdon presidenttiehdokas.

Tasavallan presidentin vaali ja valitsijamiesten vaalit järjestettiin 31. tammikuuta ja 1. helmikuuta 1988. Jos joku presidenttiehdokkaista olisi saanut yli puolet annetuista äänistä, hänet olisi valittu suoraan tasavallan presidentiksi. Muuten valitsijamiesten oli määrä valita presidentti. Äänestäjällä oli käytössään kaksi äänestyslippua, joista ruskealla äänestettiin presidenttiehdokasta ja valkoisella äänestettiin valitsijamiesehdokasta.

Äänestäjien oli määrä valita 301 valitsijamiestä. Helsingin vaalipiirissä valittiin 30 valitsijamiestä, Uudenmaan vaalipiirissä valittiin 43 valitsijamiestä, Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä valittiin 25 valitsijamiestä, Turun läänin pohjoisessa vaalipiirissä valittiin 19 valitsijamiestä, Ahvenenmaan vaalipiirissä valittiin yksi valitsijamies, Hämeen läänin eteläisessä vaalipiirissä valittiin 22 valitsijamies, Hämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä valittiin 20 valitsijamiestä, Kymen läänin vaalipiirissä valittiin 21 valitsijamiestä, Mikkelin läänin vaalipiirissä valittiin 13 valitsijamiestä, Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirissä valittiin 11 valitsijamiestä, Kuopion läänin vaalipiirissä valittiin 16 valitsijamiestä, Keski-Suomen läänin vaalipiirissä valittiin 15 valitsijamiestä, Vaasan läänin vaalipiirissä valittiin 27 valitsijamiestä, Oulun läänin vaalipiirissä valittiin 26 valitsijamiestä ja Lapin läänin vaalipiirissä valittiin 12 valitsijamiestä.

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto sai presidentin suorassa vaalissa 1 513 234 ääntä eli 47, 9 prosenttia äänistä. Paavo Väyrynen sai 636 375 ääntä, Harri Holkeri sai 570 340 ääntä, Kalevi Kivistö sai 330 072 ääntä ja Jouko Kajanoja sai 44 428 ääntä. Koska kukaan presidenttiehdokas ei saanut suorassa vaalissa yli puolta annetuista äänistä, valitsijamiesten täytyi valita presidentti. Kaikkiaan 3 158 090 äänioikeutettua oli äänestänyt presidenttiehdokkaita. Äänioikeutettuja oli yhteensä 4 036 169.

Tasavallan presidentti Koiviston kannattajat olivat saaneet yhteensä 144 valitsijamiestä, joista 128 oli SDP:n valitsijamiehiä. Paavo Väyrynen oli saanut 68 valitsijamiestä, Harri Holkeri oli saanut 63 valitsijamiestä, Kalevi Kivistö oli saanut 26 valitsijamiestä, mutta Jouko Kajanoja ei ollut saanut yhtään valitsijamiestä. Kaikkiaan 3 141 360 äänioikeutettua oli äänestänyt valitsijamiesehdokkaita.

Valitsijamiehet kokoontuivat eduskunnan istuntosaliin 15. helmikuuta 1988. Ensimmäisellä äänestyskierroksella valitsijamiehet äänestivät omaa presidenttiehdokastaan, joten äänestystulos oli seuraava: Mauno Koivisto sai 144 ääntä, Paavo Väyrynen sai 68 ääntä, Harri Holkeri sai 63 ääntä ja Kalevi Kivistö sai 26 ääntä. Sitten osa Holkerin valitsijamiehistö siirtyi toisella kierroksella Koiviston tueksi, jolloin äänestystulos oli seuraava: Mauno Koivisto sai 189 ääntä, Paavo Väyrynen sai 68 ääntä, Kalevi Kivistö sai 26 ääntä ja Harri Holkeri sai 18 ääntä. Koska Koivisto oli saanut yli puolet annetusta äänistä tällä kerralla, hänet valittiin Suomen tasavallan presidentiksi kuudeksi vuodeksi 1. päivästä maaliskuuta 1988 alkaen.

 

Mitä Missä Milloin 1989. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1988, sivu 51 ja sivut 144 - 148.

Suomen tilastollinen vuosikirja 1989. Suomen Virallinen Tilasto. Tilastokeskus, Helsinki 1989, sivu 431.

Kommentit (0)

Vastauksesi