Miten voin liittyä Jehovan todistajaksi että vältän asevelvollisuuden?

Miten voin liittyä Jehovan todistajaksi että vältän asevelvollisuuden?

2 vastausta

Voit aloitttaa perehtymällä Jehovan todistajien aatemaailmaan::
http://www.jehovantodistajat.fi/languages/finnish/index.html

Mikäli aktiivinen jäsenyys kiinnostaa, löydät paikkakuntasi seurakuntien yhteystiedot puhelinluettelosta.

Lisätietoja:
http://www.jttuki.info/
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/jehovantodistajat1.html

Siviilipalveluksesta ja totaalikieltäytymisestä:
http://www.sivarikeskus.fi/
http://www.aseistakieltaytyjaliitto.fi/totaali/

Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asepalveluksesta tuli voimaan 1.1.1987

terveisin iGS-toimitus
Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)
26.01.202010:44
30191
21

Eduskunta kumosi 27. helmikuuta 2019 lain, jonka mukaan Jehovan todistajat olivat vapautettuja sekä asepalveluksesta että siviilipalveluksesta. Tämä lakiuuditus tuli voimaan 1. huhtikuuta 2019. Jehovan todistajat ovat sen jälkeen velvollisia suorittamaan joko asepalveluksen tai siviipalveluksen. Tämän lainmuutoksen jälkeen molemmista kieltäytyminen johtaa vankeustuomioon.

 

Helsingin Sanomat 28. 2. 2019, sivu A10.

Mitä Missä Milloin 2020. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2019, sivu 99.

Kommentit (0)

Vastauksesi