Miten voi lievittää esiintymisjännitystä?

Miten voi lievittää esiintymisjännitystä?

Vastaus

Kysymystä käsitellään suomeksi monissa kirjoissa, joita luetellaan jäljempänä. Teosten tietojen yhteydessä olevista linkeistä pääsee katsomaan kirjojen saatavuuden HelMet-tietokannasta ja tekemään varauksia. Kirjojen jälkeen mainitaan internetissä olevia kokotekstilähteitä, joita pääsee lukemaan lähteiden yhteydessä olevista linkeistä.

Seuraavassa mainitaan tiivistetysti kirjoissa ja internetin kokotekstilähteissä esiteltyjä keinoja, joiden avulla esiintymisjännitystä eli ramppikuumetta voidaan hallita ja saavuttaa esiintymisvarmuutta (lähteissä keinoja käsitellään paljon laajemmin):

On tärkeää, että hyväksyt esiintymisjännityksen olemassaolon; se on elimistön valmiustila, siis positiivinen seikka esiintymistä ajatellen. Sitä ei siis pidäkään saada kokonaan pois, vaikka sitä voidaan lievittää. Tällöin voit huomata, että tulet toimeen jännityskokemuksesi kanssa, ja myöhemmin sama tunnekokemus ei enää olekaan yhtä kielteinen. Pyrkimys hallita tiukasti jännityskokemusta voi sen sijaan johtaa fyysisten reaktioiden voimistumiseen, oman huomion kiinnittymiseen niihin ja entistä suurempaan jännittämiseen.

Älä liioittele esiintymiskuumettasi; kaikki kokevat sitä, et vain sinä. Voit halutessasi pitää sen omana tietonasi, koska muut eivät havaitse sitä, vaikka itse koet sen. Voit tosin myös puhua avoimesti esiintymisjännityksestäsi, jos se tuntuu helpottavalta. Suhtaudu vaikeaankin esiintymistilanteeseen haasteena, jossa kokemuksesi kasvaa ja taitosi kehittyvät. Muista myös, että esiintymisjännitys liittyy nimenomaan esityksen alkamisen odottamiseen, joka häviää tai ainakin vähenee huomattavasti esityksen alettua.

Valmistaudu esiintymiseen hyvin, koska tämä parantaa esiintymistä ja antaa sinulle itseluottamusta ja turvallisuuden tunnetta, jotka lievittävät esiintymisjännitystä. Pidä tavoitteesi kuitenkin realistisina, äläkä vaadi itseltäsi mahdottomia. Huolehdi etukäteen myös esiintymiseen liittyvistä pienistä käytännön asioista (esimerkiksi missä ja mihin aikaan minun on oltava, mitä tarvitsen mukaani, miten pukeudun). Valmistaudu myös hyvissä ajoin, niin että esiintymistä edeltävänä iltana voit mennä ajoissa ja hyvillä mielin nukkumaan ja herätä aamulla virkeänä. Älä huolestu, jos et saa unta, koska yhden päivän jaksat hyvin ilman pitkää yöuntakin, mikäli sinulla ei ole suurta univelkaa. Yksi keino purkaa jännitystä ennen esiintymistä on liikunta (esimerkiksi kävelylenkki, voimistelu, venyttely).

Ole esiintymistilanteessa oma itsesi, äläkä mieti, mitä yleisö sinusta ajattelee. Pidä yleisöstä, koska yleisö suhtautuu sinuun useimmiten myönteisesti ja toivoo sinun onnistuvan. Älä lannistu pienistä takaiskuista, koska niistä opit. Esiintymisen jälkeen voit vaikka listata ne asiat, jotka esiintymisessä menivät hyvin, ja huomaat, että listasta tulee pitkä.

Esiintymiseenkin pätee sanonta ’harjoitus tekee mestarin’. Älä siis välttele esiintymistilanteita, vaan pyri esiintymään aina kun se on mahdollista, jolloin voit saada myönteisiä kokemuksia esiintymisestä. Jokainen meistä voi oppia hallitsemaan esiintymisjännitystä ja nauttimaan esiintymisestä.

Kirjallisuutta:

Aulanko, Mari: Rohkeasti puhumaan. Luonteva esiintyminen. WSOY. Juva 1997. (Kirjassa esitellyt keinot esiintymisjännityksen kesyttämiseksi esitellään lyhyesti kokotekstilähteessä Vakuuttavaksi viestijäksi.) http://www.helmet.fi/search*fin/trohkeasti+puhumaan/trohkeasti+puhumaan/...
http://www.helmet.fi/search*fin/trohkeasti+puhumaan/trohkeasti+puhumaan/...

Aulanko, Mari: Minäkö luennoimaan. Miksi, kenelle, mitä, miten, miten meni. WSOY. Juva 1997. Uudistetun laitoksen neljäs painos. http://www.helmet.fi/search*fin/tmin{232}ak{232}o+luennoimaan/tminz~bkz~c+luennoimaan/1%2C1%2C1%2CB/frameset&FF=tminz~bkz~c+luennoimaan+miksi+kenelle+mitz~b+miten+miten+meni&1%2C1%2C

Kansanen, Anneli: Puheviestinnän perusteet. Markkinointi-instituutin kirjasarja N:o 52. WSOY. Porvoo 2000. http://www.helmet.fi/search*fin/tpuheviestinn{232}an+perusteet/tpuheviestinnz~bn+perusteet/1%2C1%2C4%2CB/frameset&FF=tpuheviestinnz~bn+perusteet&1%2C%2C4

Karhu, Matti: Viesti vakuuttavasti. Esiintymisen ja henkilökohtaisen vaikuttamisen käsikirja. Inforviestintä, 1997. http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=viesti+vakuuttav...

Nilsson, Rune: Tehokas esiintymistekniikka. Tietosanoma. Juva 2000. Ruotsinkielisestä alkuteoksesta Effektiv presentationsteknik suomentanut Marja Kyrö. http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=tehokas+esiintym...

Phillips, Robert G.: Nouse ja pidä puhe. Puhu sujuvasti ja vakuuttavasti sekä työssä että vapaa-aikana. Tietosanoma Oy. Juva 1995. Englanninkielinen alkuteos ”Smile and Deliver”. Suomentanut Pirjo Latvala. http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=nouse+ja+pid%E4+...

Toskala, Antero: Pelot ja niiden voittaminen. – Kohti uudenlaista rohkeutta. Writer's House. Juva 1997. http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=pelot+ja+niiden+...

Valonen, Helena: Puhu ja esiinny luontevasti. Ajatus Kirjat. Jyväskylä 2004. http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=puhu+ja+esiinny+...

Kokotekstilähteitä internetissä:

Esiintymisjännitys. Jyväskylän yliopisto Kielikeskus. Puheviestintä. http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_esiintyminen...

Esiintymisjännitys kuuluu kaikkiin kulttuureihin. YLE. Akuutti. Arkisto. Toimittaja: Marita Salonen. http://www.yle.fi/akuutti/arkisto2003/220403_e.htm

Gerlander, Maija, Liimatainen, Tiina ja Takala, Eeva: Polkuja puheviestintään. Esiintymistaito on kuuntelijakeskeisyyttä. http://www.cc.jyu.fi/~hurme/puhwww/eindex.html

Ikolampi, Sini, Konieczny, Chris, Raivo, Sanna ja Sahari, Pasi: Rentoutus ja jännitys. http://209.85.129.104/search?q=cache:NI0LL3xbpksJ:myy.helia.fi/~micma/ki...

Jännittäminen. Nuortennetti. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2006. http://www.nuortennetti.fi/kummiluokkatoiminnan_opas/sivu_031.php

Kaukopuro, Hanna: Esiintymisjännityksestä eroon kotikonstein. Uutispäivä Demari torstaina 8. maaliskuuta 2007. http://www.demari.fi/Article.jsp?article=3311&category=12&main=12

Lempinen, Kaisa: Ramppikuumeesta esiintymisen huumaan. Uusi Nainen 5/2006. http://www.uusinainen.fi/index.php?sivu=2006-5-28

Lepomäki, Tapani: Esiintymisjännitys. Yksilön näkökulma. http://209.85.129.104/search?q=cache:HfVpxtTfHBQJ:www.im.tut.fi/viestint...

Marckwort, Auvo: Esiintymisjännitys – osaatko jännittää oikealla tavalla? Newsletter 1/2006. http://www.marckwort.fi/newlook/body/newsletter_1_2006/esiintymisjannity...

Räikkönen, Sanna-Katri: Kalevi Tammivuori: ”Hyvä esitys alkaa kolmannesta lauseesta”. http://209.85.129.104/search?q=cache:PCz4tTEstmoJ:www.tek.fi/tek-lehti/T...

Tenni, Olavi: Jännittämisestä. http://koti.welho.com/rtenni/jannittamisesta.htm

Terveystietoa A-Ö. Esiintymisjännitys. YTHS. http://www.yths.fi/netcomm/viewarticle.asp?path=8,21,2476,2501&article=2...

Vakuuttavaksi viestijäksi. Näin voit kesyttää jännityksen. (Sisältää Mari Aulangon kirjassaan Rohkeasti puhumaan (WSOY, 1997) esittelemät 15 keinoa, joilla voi kesyttää jännityksen). HAMK. Hämeen ammattikorkeakoulu. http://www.elearningcentre.hamk.fi/viestinta/esiinny/kesyttaa_jannitykse...

Zetterström, Frida A.: Ohjeita hääpuheen pitäjälle. Häät Ja Juhlat. http://www.haatjajuhlat.fi/tals.php

Kommentit (0)

Vastauksesi