Miten vedyn kiehumispiste muuttuu paineen funktiona

Miten vedyn kiehumispiste muuttuu paineen funktiona

Vastaus

Kiehumispiste riippuu paineesta. Paineen noustessa kiehumispiste nousee ja päinvastoin, matalammassa paineessa kiehumispiste on matalampi. Aineen kiehumispistekäyrä päättyy kriittiseen pisteeseen. Kullakin aineella on ominainen kriittinen piste, sen lämpötila ja paine. Kriittinen lämpötila on se lämpötila, jota lämpimämpänä aine ei kykene olemaan nesteenä vaan ainoastaan kaasuna, vaikka paine olisi miten suuri. Vedyn kriittinen lämpötila on 33 K ja kriittinen paine 13 bar. Vedyn kiehumispiste on 20.28 K (-252,87 C) normaalipaineessa. Valmista kiehumispistekäyrää vedylle ei löytynyt. Clausius-Clapeyronin yhtälö on yleinen faasimuutoksia hallitseva laki. Sen avulla voidaan laskea ilmanpaineen vaikutus kiehumispisteeseen. Tämä yhtälö sekä tietoa kyseisestä aiheesta löytyy seuraavista viitteistä.
Lähteet:
Lehto, heikki: Fysiikka. 3: Lämpö ja energia; Mekaniikka (Tammi, 2005)
Tommila, Eero: Fysikaalinen kemia (Otava, 1969)
Fysikaalinen kemia. 2:termodynamiikka (Kirjayhtymä, 1990)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vety
http://en.wikipedia.org/wiki/Clausius-Clapeyron_relation
http://www.ee.tut.fi/fys/labra/pruju/termodynamiikka.pdf
http://www.ch.cam.ac.uk/magnus/boil.html
http://www.springerlink.com/content/w124473131n55p58/

Kommentit (0)

Vastauksesi