miten urheilijat hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa?

miten urheilijat hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa?

Miksi urheilijoita kutsutaan (yliedustettuina) Linnan juhliin, vaikka presidenttiparin henkilökohtaisia vieraita ja ystäviä olisivatkin? Mitä ihailtavaa urheilijoissa Suomessa on? Mitä urheilija Suomessa saa aikaan yhteiskunnan, ei vain oman itsensä, hyväksi? kun muut häntä elättävät yleensä koko elämänsä ajan mahdollinen työkyvyttömyys ja/tai urheiluvammojen kustannukset mukaan lukien.

2 vastausta
14.11.201718:49
4782
17

Jyväskylän yliopistossa vuonna 2011 hyväksytty pro gradu Urheilumenestyksen merkitys kansalliselle identiteetille globalisaation aikana : tutkimus suomalaisista huippu-urheilun strategioista vastaa osin jo otsikollaam kysymykseen. Huippu-urheilu ja kansallinen identiteetti liittyvät läheisesti toisiinsa. Urheilumenestyksellä on kyky nostattaa voimakkaita tunteita katsojissaan ja kansallisvaltio on perinteisesti ollut ihmisille erittäin merkittävä identifioitumisen kohde. Urheilulla on ollut merkittävä rooli osana suomalaista nationalismia, mutta globalisaation ilmiön myötä urheilun ja kansallisen identiteetin suhde on usein tullut kyseenalaistetuksi. Tutkimuksessa tarkastellaan, millainen on urheilun ja nationalismin suhde Suomessa tämän päivän globalisoituvassa maailmassa, miten huippu-urheilussa menestymisen merkitystä perustellaan ja miten keskustelu huippu-urheilun ja kansallisidentiteetin suhteesta on muuttunut 1980-luvulta tähän päivään.

Kommentit (0)
14.11.201719:39
2124
24

Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto on tilaisuus, jonka presidentti voi niin halutessaan järjestää tai olla järjestämättä (ainakin kahtenatoista vuonna ei ole järjestetty) ja kutsua haluamiaan vieraita. Esimerkiksi Mannerheim-ristin ritarien kutsuminen vakiintui vasta Ahtisaaren kaudella. On siis täysin kunkin presidentin oma asia, keitä hän haluaa kutsua vai haluaako keitään eikä vieraiden tarvitse hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa millään tavalla. Jos asiaa kuitenkin haluataan siitä näkökulmasta tarkastella, niin melkeinpä kaikkia kutsuttuja ryhmiä (näyttelijät, muusikot, diplomaatit, ...) voidaan siinä mielessä yhtä hyvin pitää yliedustettuina.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi