miten ulosotto toimii?paljonko pystyvät esim.

miten ulosotto toimii?paljonko pystyvät esim.

miten ulosotto toimii?
paljonko pystyvät esim. palkasta ottamaan, tai paljonko pitää ihmiselle jäädä kk?
entäs tuleeko joku ulosottomies penkomaan kotia?

Vastaus

Oikeuslaitoksen www.oikeus.fi -sivulta löytyy vastaukset kysymyksiisi.

Velallisen asemaa ulosotossa selvitetään täällä http://www.oikeus.fi/4348.htm.

Tavallisimmin ulosmittaus kohdistuu velallisen palkka-, eläke- tai elinkeinotuloon eli käytössä on ns. suppea ulosotto. Palkasta, eläkkeestä, työttömyyskorvauksesta ja äitiyspäivärahasta voidaan ulosmitata pääsääntöisesti yksi kolmasosa. Myös lomarahat, luontoisedut, provisiot ja erilaiset palkkiot ovat palkkatuloa.

Ulosmitattava määrä lasketaan nettotuloista. Sosiaaliavustukset ja -tuet, kuten asumistuki ja lapsilisät eivät ole ulosmittauskelpoisia. Velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten ulosmittaamatta jätetään aina suojaosuus, joka on 597 euroa/kk. Suojaosuutta laskettaessa otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa oleva avio- ja avopuoliso ja samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset ja ottolapset. Puolisona otetaan huomioon aviopuoliso, toista sukupuolta oleva avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet. Jos puolisolla tai lapsilla on omia tuloja, jotka ylittävät suojaosuuden heitä ei oteta huomioon suojaosuutta määrättäessä.

Ulosmittauksesta lähetetään velalliselle ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot perittävästä velasta, suojaosuudesta sekä ulosmittauksen ajankohdasta. Jos ennakkoilmoituksessa olevat tiedot ovat virheellisiä tai velallinen haluaa esimerkiksi maksaa velan, hänen tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan avustavaan ulosottomieheen. Ulosmittauksen jälkeen ulosottomies lähettää palkan tai eläkkeen maksajalle maksukiellon jonka perusteella tämä toimittaa ulosottopidätyksen. Ulosmittaus jatkuu kunnes velka on maksettu. Lisää palkan ulosmittauksesta: http://www.oikeus.fi/5620.htm

Jos kyseessä on laajempi ulosotto, voidaan ulosmitata myös esimerkiksi ajoneuvot, arvopaperit, asunto-osakkeet, veronpalautukset, pankkitalletukset ja käteinen raha. Myös kiinteää omaisuutta voidaan ulosmitata. Tavanomaista koti-irtaimistoa ei koskaan ulosmitata. Tarkemmin aiheesta: http://www.oikeus.fi/5596.htm

Tietoja henkilökohtaisista ulosottoveloista saa oman paikkakunnan ulosottovirastosta. Yhteystiedot löytyvät oikeuslaitoksen sivulta http://www.oikeus.fi/6069.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi