Miten tuomio voi muuttua hovioikeudessa?

Miten tuomio voi muuttua hovioikeudessa?

Miten tuomio voi muuttua hovioikeudessa? Eikö käräjäoikeudessa käsitellä tapauksia perusteellisesti vai luetaanko eri oikeuden asteilla eri lakia? Onko hovioikeus vain seuraava oljenkorsi heille joilla on varaa valittaa huonosta käräjäoikeuden tuomiosta?

Vastaus

Laki on varmasti sama käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, mutta niiden laintulkinnat saattavat erota. Loppujen lopuksi tuomioistuimen tehtävä on tulkita, mitä mikäkin lain säädös todella merkitsee. Käräjäoikeuden tuomareilla ja lautamiehillä tulkinta saattaa olla välillä toisenlainen kuin hovioikeuden tai korkeimman oikeuden tuomareilla. Vaikka tulkinta olisi samansuuntainen, saattavat rangaistusasteet olla hiukan erilaiset. Lakiteksti on yritetty saada mahdollisimman yksiselitteiseksi, mutta siihen tuskin koskaan päästään, sillä abstrakti säädös ei pysty huomioimaan elämän monenlaista kirjoja ja tapausten yksityiskohtia, jotka jättävät aina tulkinnanvaraa.

Käräjäoikeuden tuomarit ja lautamiehet mitä luultavimmin yrittävät tulkita lakia parhaansa mukaan ja perusteellisesti. Jos tulkinta on huolellisesti tehty ja aikaisempi oikeuskäytäntö on otettu huomioon, tuskin hovioikeuteen valittamisella saa tuomiota muutettua tai lievennettyä. Käräjäoikeudessa ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä suurta asiantuntemusta kuin hovioikeudessa, joten välillä saattaa hyvinkin käydä niin, että hovioikeus näkee asian eri tavalla oman laintuntemuksensa valossa.

Esimerkkinä voisi mainita, että Tapio Lappi-Seppälän ja Ville Hinkkasen ”Selvityksiä raiskausrangaistuksista ja rangaistuskäytännön yhtenäisyydestä” kertoo, että seksuaalirikoksissa kaikissa hovioikeuksissa yli puolessa valituksista tuomio pysyy samana. Tutkimus löytyy osoitteesta http://www.optula.om.fi/28168.htm ja sen tuomioiden muuttumista käsittelevä luku pdf-muodossa osoitteesta http://www.optula.om.fi/uploads/d7l9sq.pdf. Ei siis voisi sanoa, että hovioikeus olisi noissakaan tapauksissa mikään automaatti, jonka kautta käräjäoikeuden tuomion saisi muutettua.

Lisää tietoa hovioikeuksista löytyy Oikeuslaitoksen sivuilta osoitteesta http://www.oikeus.fi/4322.htm.

Kommentit (0)

Vastauksesi