Miten toivotetaan "Tervetuloa Helsinkiin" saameksi?

Miten toivotetaan "Tervetuloa Helsinkiin" saameksi?

Miten toivotetaan "Tervetuloa Helsinkiin" saameksi? Sellainen saamen variantti, jonka useimmat Etelä-Suomeen muuttaneet Suomen saamelaiset tuntevat tutuksi.
Ovatko Etelä-Suomen paikkakuntien nimet saameksi samoja kuin suomeksi?

Vastaus

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea. Pohjoissaame on suurin Suomessa puhuttavista saamen kielistä. Tervetuloa Helsinkiin on pohjoissaameksi:"Buresboahtin Helssegii"(kiitokset käännöksestä Oulun yliopiston Giellagas-instituuttiin).

Etelä-Suomen paikannimet näyttäisivät saamen kielessä olevan pääosin samoja kuin suomen kielessä, Helsinki tosin on sanakirjankin mukaan saameksi Helsset. Pohjoisen nimistössä saamenkielen versiot löytyvät, esimerkiksi Rovaniemi on Roavvenjárga ja Kemijärvi Giemajávri. Sen sijaan jo Oulusta ja Kajaanista käytetään suomenkielistä nimeä.

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=207
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2477

Kommentit (0)

Vastauksesi