Miten tienumerointi/osoite päätetään? Jos jokaseilla talolla on omansa esim.

Miten tienumerointi/osoite päätetään? Jos jokaseilla talolla on omansa esim.

Miten tienumerointi/osoite päätetään? Jos jokaseilla talolla on omansa esim. Maantie 12 Kotka 48230, Maantie 13 Kotka 48230, Maantie 14 Kotka 48230 jne. Niin entä jos joku rakentaa talonsa 13 ja 14 talojen väliin, mikä numero ko. Talolle sitten tulee ?

Vastaus

Talojen 13 ja 14 väliin rakennettavan talon numeroksi saattaisi tulla 13b tai 14a, riippuen siitä kummalla tontilla rakennus sijaitsee. Koska kunta vastaa rakennuksen osoitteen antamisesta, niin oikean tilanteen ollessa kysessä vastauksen saisi kunnan kiinteistövirastosta tai vastaavasta, joka hoitaa osoitenumerointijärjestelmää.

Osoitenumerointijärjestelmä perustuu joko juoksevaan numerointiin tai etäisyyteen perustuvaan numerointiin.

Asemakaava-alueilla käytetään tyypillisesti tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron järjestelmää, jossa jokaiselle tontille tai muulle rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrella.

Haja-asutusalueilla käytetään tyypillisesti etäisyyttä tien alkupisteestä osoittavaa osoitenumerojärjestelmää. osoitenumero määräytyy siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero (ns. 10-järjestelmä) tai kaksi viimeistä numeroa (ns. 100-jakojärjestelmä).

Sekä sitovan tonttijaon mukaista tonttia että muuta rakennuspaikkaa kohden voidaan antaa useampiakin osoitenumeroita, jos sillä sijaitsee tai sille oletetaan rakennettavan useita erillisiä rakennuksia. Mikäli kuitenkin samassa osoitenumerossa on useita rakennuspaikkoja tai rakennuksia, voidaan numeron lisänä käyttää pientä kirjainta (esim. 42a ja 42b). Isoja kirjaimia tulisi käyttää vain porrashuoneiden tunnuksessa.

Lähteet:

Kuntaliitto, Kunnan osoitejärjestelmä (pdf) http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p080729095154U.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi