Miten terrorismi määritellään?

Miten terrorismi määritellään?

Miten terrorismi määritellään? Voiko kaksi taistelevaan osapuolta syyllistyä terrorismiin, vai onko se vain toisen "oikeus"? Mistä World Trade Centerin tapaus johtui? Harrastiko kenties Usa terrorismia ennen WTC-tapausta/ sen jälkeen? Monenko ihmisen kuoleman tai elämisen vaikeuttamisen Usa on toiminnallaan aiheuttanut esim. vieraalla maalla? Öljykö se saa amerikkalaiset liikkeelle vai aseteollisuus?

Vastaus

Terrorismi pyrkii edistämään poliittisia, kansallisia tai muita tavoitteita väkivallanteoin tai niillä uhkaamalla. Toisaalta terrorismiksi luonnehdittu toiminta voidaan nähdä sen harjoittajien kannalta esim. vapaustaisteluna. Terrorismiin ovat turvautuneet yksittäiset henkilöt, sissiliikkeet sekä valtiot.

Valtioterrorismi tarkoittaa jonkin valtion tekemiä tai sen toimeksiannosta tehtyjä väkivallantekoja. Tästä ovat esimerkkeinä neuvostoterrori Leninin ja Stalinin valtakaudella sekä Saksan kansallissosialistien varsinkin juutalaisiin kohdistuneet vainot Toisen maailmansodan aikana.

Kansallinen terrorismi on yksittäisten henkilöiden, ryhmien tai sissiliikkeiden harjoittamaa väkivaltaa omaa valtiota tai vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän edustajiksi koettuja henkilöitä vastaan. Omasta näkökulmastaan terroristit näkevät toimintansa usein vapaustaisteluna.

Sodan oikeussäännöissä terroristisina pidetyt teot, kuten siviileihin kohdistuva hyökkäys tai panttivankien ottaminen on kielletty, vaikkakin tällaisia tekoja sotarintamilla jatkuvasti tapahtuu.

Pahimpana yksittäisenä terroritekona on pidetty 11.9.2001 Yhdysvaltoihin tehtyä iskua, jossa al-Qaidaa edustaneiden äärimuslimien kaappaamat neljä matkustajakonetta aiheuttivat n. 3 000 ihmisen kuoleman.

2000-luvulla terrorismi on saanut uusia piirteitä mm. Internetin vuoksi: erilaisilla keskustelu- ja muilla palstoilla samanhenkiset ihmiset löytävät toisensa ja saavat tukea suunnitelmilleen ja myös suoranaista tietoa, jota voivat hyödyntää terroristisiin tekoihin. Moderni terrorismi on kansainvälistä, valtiorajat ylittävää.

Muihin kysymyksiisi on vaikea vastata, sillä yksimielisyyttä asioiden perimmäisestä laidasta tuskin löytyy. Yleinen käsitys on, että WTC-isku oli al-Qaidan kosto Yhdysvaltoja vastaan sen harjoittaman politiikan takia.

Yhdysvallat ei myönnä harjoittaneensa terrorismia. Yhdysvallat on ollut mukana mm. maailmansodissa monilla rintamilla ja osallistunut useisiin muihin aseellisiin selkkauksiin. On hyvin haastavaa yrittää arvioida niiden ihmisuhrien määrää, jotka ovat näistä toimista aiheutuneet.

Yhdysvaltain läsnäolo esimerkiksi Irakissa on varmasti vaikeuttanut monien ihmisten elämää, mutta iGS:in tutkimat lähteet eivät pysty arvioimaan näiden ihmisten määrää.

Lähteet:

Facta Tietopalvelu – WSOY:n sähköinen tietosanakirja

Sodan oikeussäännöt ja terrorismi
http://www.redcross.fi/punainenristi/humanitaarinenoikeus/tietoateemoitt...

Kommentit (0)

Vastauksesi