Miten tekijänoikeuslaki määrittelee sanan musiikki? Tai sanan sävellys?

Miten tekijänoikeuslaki määrittelee sanan musiikki? Tai sanan sävellys?

Miten tekijänoikeuslaki määrittelee sanan musiikki? Tai sanan sävellys? Kuka omistaa hälytysajoneuvojen "piipaa-musiikin" tekijänoikeudet? Jos ei kukaan, niin minkä takia ei?

Vastaus
11.09.200903:52
23358
33

Suomen tekijänoikeuslaki ei määritä mitenkään sanoja ”musiikki” ja ”sävellys”. Musiikkiin viitataan lähinnä vain musiikkitallenteen yhteydessä, kun taas sävellykseen viitataan muutamaan kertaan sävellysteoksen yhteydessä. Määrittelyyn ei ole erityistä tarvettakaan, sillä tekijänoikeuslaki koskee yleisesti kaikenlaisia taiteellisia teoksia. Sen ensimmäisessä pykälässä luetellaan sävellysteoksen ohella monta muutakin taideteoksen tyyppiä ja todetaan vielä, että laki koskee muullakin tavalla ilmeneviä teoksia.

Tekijänoikeuslaki ei koske aivan mitä tahansa tuotosta, vaan sen täytyy ylittää ns. teoskynnys eli olla tarpeeksi omaperäinen, jotta ihan kuka tahansa ei voi saada sattumalta aikaan samanlaista. Teoskynnys on kuitenkin aika häilyvä käsite, ja viime kädessä oikeus ratkaisee, mikä on teos ja siten tekijänoikeuslain suojaama ja mikä taas ei. Esimerkiksi kirjoitettujen tekstien osalta kynnys on ollut aika alhaalla, joten jo lyhyt runonpätkäkin saa luultavasti suojaa mutta tavallinen kauppalista ehkä ei.

Musiikkiin pätee sama periaate kuin teksteihinkin. On mietittävä, onko sävellys tarpeeksi omaperäinen, jotta se ylittäisi teoskynnyksen. Ilman juristin pätevyyttä arvelisin, että hälytysajoneuvojen sireenin ”musiikki” on sen verran yksinkertainen, ettei se saa tekijänoikeuden suojaa. Eihän moiseen sävellykseen tarvita oikein minkäänlaista luovuutta.

Tekijänoikeuslaki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404. Pirkko-Liisa Haarmannin teos ”Tekijänoikeus ja lähioikeudet” (3., uud. painos; Talentum, 2005) on myös suositeltava lähde, jos kiinnostaa syventyä tarkemmin tekijänoikeuden ja sen tulkinnan saloihin.

Kommentit (0)

Vastauksesi