Miten tehdään risu salaoja???

Miten tehdään risu salaoja???

Vastaus

Ohjeita risusalaojien tekoon löytyi jo 1700-luvun lopulla julkaistuista maanviljelysoppaista. Vaikka tiiliputki tulikin jossain määrin käyttöön jo 1800-luvun puolivälissä, pysyivät risu-, kivi-, ja lautaratkaisut pitkään salaojituksen tekniikkana.

Erilaisia puutäytteisiä salaojia oli monenlaisia. Ne soveltuivat parhaiten suomaille. Salaojan pohjalle asetettiin samansuuntaisesti vinoon asentoon n. 40 cm:n kerros risuja, yleensä katajaa. Risut peitettiin turvekerroksella, jonka päälle luotiin ojamaa. Risuköynnössalaoja tehtiin sitomalla risut erityisissä telineissä yhtenäiseksi köynnökseksi. Köynnöstä laskettiin ojaan sitä mukaa kun sitä valmistui ja peitettiin turpeella. Riuku- ja rimasalaojat tehtiin asettelemalla riukuja ojan pohjalle. Näiden päälle laitettiin poikkipienoja sekä niiden päälle jälleen riukuja. Peitteeksi käytettiin ruohoturvetta.

Lähteet: Aarrevaara, Heikki: Suomen salaojituksen historia (Salaojituksen tukisäätiö, 1993)
http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/peltoviljely/ojitus.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi