Miten tavallinen CD levysoitin toimii?

Miten tavallinen CD levysoitin toimii?

Miten tavallinen CD levysoitin toimii?

Mitä eroa on DVD soittimella ja DVD levyllä tavalliseen CD soitttimeen ja CD levyyn?

Kuinka monta minuuttia mahtuu tavalliselle CD:lle musiikkia?

Entä DVD levylle?

Vastaus

CD-levy on digitaalisesti tallennettu levy, joka voi sisältää joko CD-soittimella toistettavaa ääntä tai sitten tietokonemuotoista dataa (CD-ROM). Informaatio tallennetaan levylle mikroskooppisen pieniksi kuopiksi, jotka heijastavat CD-soittimen lukupään lasersädettä eri tavoin. Soittimen lukupää muuntaa kuopista heijastuvat signaalit digitaaliseen muotoon eli ykkösiksi ja nolliksi ja ohjaa tämän informaation eteenpäin. Musiikin ja muun äänen toistoon tarkoitettu CD-soitin muuntaa ykköset ja nollat ääneksi, joka ohjautuu lukupäästä vahvistimeen ja tästä edelleen kaiuttimeen. CD-ROM-asemat muuntavat puolestaan levyllä olevat kuopat tavumuotoiseksi dataksi tietokoneen jatkokäsittelyä varten.

DVD-levyt poikkeavat CD-levyistä siinä, että niiden tallennuskyky ja siirtonopeus ovat huomattavasti suuremmat. Tämän ansiosta DVD-levylle on mahdollista tallentaa jopa kokonaisia parin tunnin elokuvia. DVD-soittimen toiminta ei sinällään kuitenkaan eroa kovinkaan paljon CD-soittimen toiminnasta. DVD-levyjen tallennuskapasiteettia lisää CD-levyyn verrattuna myös se, että DVD-levylle voidaan tallentaa tietoa kahteen eri kerrokseen. Uloimman läpinäkyvän kerroksen alla oleva sisempi kerros on mahdollista lukea muuttamalla DVD-soittimen lukupään linssin tarkennusta. Lisäksi DVD-levyt voivat olla kaksipuolisia, jolloin tallennuskapasiteetti kaksinkertaistuu edelleen.

Tavalliselle CD-levylle mahtuu CD-soittimella soitettavaksi tarkoitettua musiikkia noin 74 minuuttia. DVD-levyjä ei voi soittaa tavallisella CD-soittimella, joten näiden kahden formaatin vertailu minuuteissa ei ole mielekästä. Periaatteessa DVD-levylle mahtuu noin 24 CD-levyn verran tietoa. Korkeatasoista monikanavaista ääntä sisältävälle DVD-A-levylle mahtuu suurinpiirtein yhtä paljon musiikkia kuin tavalliselle CD-levylle.

Lähde:

Jaakonhuhta, Hannu: "IT Ensyklopedia" (IT Press, 2001)
Järvinen, Petteri: "IT-tietosanakirja" (Docendo, 2003)

Kommentit (0)

Vastauksesi