Miten tapahtuu rasvojen härskiintyminen ihmisen kehossa?

Miten tapahtuu rasvojen härskiintyminen ihmisen kehossa?

Vastaus

Ilmiötä kutsutaan oksidatiiviseksi stressiksi. Hapettavat vaikutukset ja oksidatiivinen stressi ovat osa elimistön normaalia toimintaa mutta liiallisina määrinä ne altistavat muun muassa syövän ja sepelvaltimotaudin synnylle.

Oksidatiivinen stressi on epätasapaino solujen hapetuspelkistystilassa. Siinä tasapaino on kääntynyt liiaksi hapettavien olosuhteiden puolelle joko hapettavien tekijöiden ollessa liian voimakkaita tai pelkistävien tekijöiden eli elimistön antioksidatiivisten järjestelmien toimiessa vajavaisesti hapettavien tekijöiden torjumiseksi.

Rasvoja eli lipideitä on elimistössä etenkin erilaisissa kalvorakenteissa. Oksidatiivisessa stressitilassa rasvat hapettuvat happiradikaalien liiallisen määrän vuoksi ja seurauksena voi olla häiriöitä kalvojen toiminnassa, kuten esim. hormonien ja muiden viestiaineiden aikaansaamien signaalien välittymisessä solukalvon kautta solun sisälle.

Moni seikka voi lisätä reaktiivisten happiyhdisteiden syntymistä, esimerkiksi kuntoilu, auringonotto, vääränlainen ravinto, tupakointi, ympäristömyrkyt/raskasmetallit ja stressi.

Lähteet:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/14419/Seija%20Saastamoi...

http://fi.wikipedia.org/wiki/Oksidatiivinen_stressi

http://www.vitaelab.fi/Terveystietoa/Oksidatiivinen-stressi

Kommentit (0)

Vastauksesi