Miten tapahtuu äänenvoimakkuuden mittaus? Millä laitteilla sitä mitataan?

Miten tapahtuu äänenvoimakkuuden mittaus? Millä laitteilla sitä mitataan?

Miten tapahtuu äänenvoimakkuuden mittaus? Millä laitteilla sitä mitataan? Entä kuulemiskyvyn mittaaminen?

Vastaus

Äänenvoimakkuuden mittaamiseen käytetään desibelimittaria, joka muuntaa ääniaallot mikrofonin välityksellä mitattaviksi sähköisiksi signaaleiksi. Mittauksia suoritetaan mm. työpaikoilla ja liikenneväylien varsilla - jolloin tuloksia hyödynnetään meluntorjuntaan liittyvien, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa - sekä esimerkiksi huvitilaisuuksien lupaehtojen täyttymisen seurannassa.

Aihetta sivuavaa kirjallisuutta HelMetissä:

http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=meluntorjunta&searchscope=9&m=&...

Kuuloa eli ns. kuulokynnystä puolestaan mitataan psykoakustisesti äänesaudiometrian avulla, jolloin testauksessa käytetään kuulokkeiden välityksellä ilmajohteisesti tuotettuja parin sekunnin mittaisia, eritaajuuksisia siniääniä. Kaavio eli audiogrammi laaditaan koehenkilön kullakin taajuudella havaitsemien heikoimpien äänten nojalla.

Puheen kuulokynnystä mitataan puheaudiometrian avulla, jolloin testataan koehenkilön kykyä tunnistaa testisanoja: koe suoritetaan joko hiljaisuudessa tai mahdollisesti taustahälyn kera.

Kommentit (0)

Vastauksesi