Miten syntyy meluvauriosta johtuva kuulonmenetys?

Miten syntyy meluvauriosta johtuva kuulonmenetys?

Vastaus

Melu heikentää usein kuuloa väliaikaisesti. Usein toistuva melu, melulle altistumisaika ja melun desibelimäärä vaikuttavat siihen, heikkeneekö kuulo melun vuoksi pysyvästi. Kovassa ja pitkäkeskoisessa melussa korvan sisällä olevat aistinkarvasolut voivat tuhoutua, jolloin äänet aistitaan heikompina. Korvan solut eivät uusiudu, joten kuulohaitta on tällöin pysyvä. Myös yksittäinen kova räjähdys voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi.
Linkeistä löytyy taulokot desibelimääristä ja aikarajoista, jolloin kuulon vahingoittuminen on todennäköistä.

http://www.kuulohansa.fi/Kuulovauriot.htm
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/kuulonsuojelu/meluvamman_synty/

Kommentit (0)

Vastauksesi