Miten suurta venettä/laivaa saa sisävesillä ajaa ilman mitään...

Miten suurta venettä/laivaa saa sisävesillä ajaa ilman mitään...

Vastaus

Vesiliikennelaki (463/1996) 6 §:n 1 ja 2 momentit edellyttävät, että vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa. Lisäksi: "Rekisteröitävää moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa saa kuljettaa vain henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta.”
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960463

Asetuksissa (1256/1997) tarkennetaan hieman tätä tulkinnanvaraista lakitekstiä: jos vene on yli 24 metriä pitkä tai sen moottoriteho on yli 500 kilowattia (680 hv), tarvitaan kuljettamiseen ammattitutkinto.

Merenkulkuhallitus voi, ottaen huomioon vesikulkuneuvon koon, lajin, käyttötarkoituksen ja liikkumisalueen, määrätä, että tietyn vesikulkuneuvotyypin tai yksittäisen kulkuneuvon kuljettajan on oltava täyttänyt 18 vuotta ja osoittanut merenkulkuhallituksen tarkemmin edellyttämät tiedot ja kyvyn kysymyksessä olevan vesikulkuneuvotyypin tai yksittäisen vesikulkuneuvon kuljettamiseen.

Toisin kuin Suomessa, esimerkiksi Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Virossa vähänkin isompien veneiden kuljettajilta edellytetään suoritettua koetta tai tutkintoa. Suomessakin on aika-ajoin pohdittu nykyisten tehokkaiden veneiden kuljettajille ns. veneilykorttia.

Viimeksi veneilykorttia pohdittiin tosissaan vuonna 2004, jolloin sisäministeriö piti sitä valtion sisäiseen turvallisuuteen liittyvänä asiana. Silloin tavoite oli, että yli 30 solmun nopeuteen eli runsaan viidenkymmenen kilometrin tuntivauhtiin yltävien veneiden kuljettamiseen tarvittaisiin koulutusta ja kortti. Ajatus kuitenkin tyrmättiin ja nyt tuota tutkintoa vaativaa 680 hevosvoiman tehorajaa ollaan poistamassa.
HS - Sunnuntai - 16.7.2006 - 8660 merkkiä - 1. painos

Kommentit (0)

Vastauksesi