Miten suuri on 7/12 maanttaalin tila vuonna 1868? Entä 2737/51840 manttaalia v. 1907?

Miten suuri on 7/12 maanttaalin tila vuonna 1868? Entä 2737/51840 manttaalia v. 1907?

4 vastausta

Manttaali on ollut vanha veroluku, joka kuvasi tilan arvoa, ei sen  pinta-alaa. Manttaali on suomennos ruotsin kielen sanasta 'mantal', joka tarkoitti mieslukua. Manttaali merkitsi alunperin verotusvoimaltaan normaalikokoista tilaa; sitä pienemmät olivat puolen manttaalin, neljännesmanttaalin tai sitäkin pienempiä tiloja (vrt. kysymäsi 7/12 manttaalin tila). Taloille nimittäin laskettiin alojen ja etuuksien mukainen manttaali, jonka perusteena oli mm. viljelyala, kylvömäärä, kalavedet, myllyt jne etuudet.

Manttaalin mukaan ja suhteessa isojaoissa aikanaan kylien alue lohkotiin ja jaettiin kylän talojen välillä ja syntyi nykyäänkin tuttu jako: kunta - kylä - talo - tila. Kuningas tosin määräsi, että tiettyä manttaalimäärää kohti tilat saivat vain tietyn verran maata ja jos kylässä oli maata enemmän, niin se meni kruunulle eli valtiolle ns. liikamaana. Tosin tämä määrä vaihteli eri puolilla suomea niin että pohjoisessa sai samalla manttaalimäärällä enemmän maata kuin etelässä, koska pohjoisessa maa oli karumpaa. Viimekädessä läänien kuvernöörit määräsivät tämän maa-alueen suuruden per manttaali. Lisäksi tietyt erikoistalot, kuten kokonaan tai osittain verovapaat tilat saattoivat olla vapautettuja tästä vaikka niille oli ehkä määrätty manttaali.

Siten tietyn manttaalin suuruus pinta-alana on vaihdellut suuresti riippuen em. asioista eikä mitään selvää säännöstä tästä ole.

Kommentit (0)
07.05.201422:27
101199
127

Kuten jo vastattiinkin, manttaalin määritelmä vaihteli vuosien, maanlaadun ja alueiden (pohjoisessa enemmän kun oli karumpi maa) mukaan, mutta ehkäpä "kotikäytössä" voisi käyttää arvoa 1000ha=1 manttaali. 

Kommentit (0)
09.05.201421:28
30605
119

Selailin hyllyssäni olevaa kolmiosaista Suomen maatalouden historiaa (SKS 2004). Siinä mainitaan mm. vuoden 1895 tilanositusasetus, joka määräsi halkomalla tai lohkomalla muodostetun tilan alarajaksi verolukuna 1/300 manttaalia ja pinta-alana vähintään 5 hehtaaria veronalaista maata.

Mietin, saisikohan tästä edes jonkinlaista teoreettista osviittaa manttaalin ja pinta-alan suhteesta kysyjän tarkoittamana aikana ottaen huomioon edellä H:gin kaupunginkirjaston vastauksessa esitetyt varaukset.

Kommentit (0)
22.05.201917:51
30605
56

Silmiin osunutta:

Jyväskyläläisten historioitsijoiden Anssi Halmesvirran, Jari Ojalan, Heikki Roiko-Jokelan ja Kustaa H. J. Vilkunan teoksessa Historian sanakirja (Gummerus 2007) mainitaan hakusanan manttaali kohdalla, että "[y]ksi manttaali vastasi noin 300 - 850 hehtaaria maata".

Noin suuren vaihteluvälin täytyy tietenkin johtua edellisissä vastauksissa jo viitatuista seikoista kuten maan laadusta yms. seikoista.

Kommentit (0)

Vastauksesi