Miten suuret maailmanuskonnot selittävät maailman syntymisen/luomisen?

Miten suuret maailmanuskonnot selittävät maailman syntymisen/luomisen?

Kristinuskosta tarina on helppo löytää, mutta mitä sanovat islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus?

Vastaus

Koraanin luomiskertomus on samaa alkuperää kuin Vanhan testamentin Genesis. Kristittyjen ja juutalaisten tavoin muslimit siis uskovat, että maailman loi monoteistinen jumala, joka loi myös ensimmäiset ihmiset. Tällainen tyhjästä luominen (lat. ex nihilo) on laajimmalle levinnyt luomiskertomustyyppi.

Hindulaisuudessa maailman luominen ei ole kertaluontoinen tapahtuma, vaan luojajumala Vishnu synnyttää fyysisen maailman yhä uudestaan ja uudestaan. Veda-kirjallisuudessa kuvataan, miten nukkuvan Vishnun jokainen uloshengitys synnyttää kuplan, ja jokaisesta näistä kuplista kasvaa kokonainen universumi. Vishnun hengittäessä sisään kupla katoaa ja seuraavalla uloshengityksellä syntyy uusi kupla ja näin sykli jatkuu  loputtomasti. Jokaiseen näistä universumeista Vishnu luo myös Brahman, joka vuorostaan synnyttää planeetat, tähdet sekä tuhansia puolijumalia, joilla kaikilla on oma roolinsa kosmisessa järjestyksessä. Puolijumalia ovat mm. sadetta hallitseva Indra ja auringonjumala Surya.

Buddhalaisuudessa vallitsee hinduismin tavoin käsitys mittaamattomien pitkien ajanjaksojen aikana kehittyvistä lukemattomista maailmankaikkeuksista. Maailma ei buddhalaisuuden mukaan ole Brahman eikä minkään muunkaan yliluonnollisen olennon luoma, mutta toisaalta maailma ei synny myöskään ilman mitään syytä. Buddhalaisen kosmologian mukaan ei löydy alkupistettä, jolloin maailmankaikkeus syntyy, vaan maailmat syntyvät ja tuhoutuvat loputtomasti ajan ja avaruuden äärettömyydessä. Tuntevat olennot luovat maailman yhteisvoimin tekojensa kautta ja maailma myös tuhoutuu olentojen toiminnan kautta.

Kommentit (0)

Vastauksesi