Miten Suomi jaetaan eri alueisiin?

Miten Suomi jaetaan eri alueisiin?

Miten menevät esim. Länsi-, Itä-, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomen rajat? Jolloinkin oli vielä Väli-Suomi, onko enää?

3 vastausta
07.12.201719:15
6159
156

Ylen sääennusteiden aluejako löytyy sivulta yle.fi/saa/ennuste/ . 

Kommentit (0)
07.12.201718:49
99221
86

Linkin viimeisessä kuvassa on hakemasi aluejako (Kartta Z), joka on siis viimeisin läänijako ennen kuin läänit lakkautettiin. Pohjois-Suomeksi voi laskea vaikkapa 3+6, ainakin Helsingistä katsoen (maantieteellisesti Oulun läänihän on Keski-Suomea, mutta Helsingistä katsoen Jyväskylän seutua pidetään Keski-Suomena). 

Kommentit (0)
07.12.201720:09
29781
75

Oman tietämykseni mukaan Suomen aluetta ei ole koskaan jaettu ilmansuuntien mukaisiin tarkkarajaisesti määriteltyihin alueisiin (esim. Länsi-Suomi jne.) Esimerkiksi viimeinen todella huolellisesti ja yksityiskohtaisesti tehty tietosanakirja, 1960-luvulla ilmestynyt Otavan iso tietosanakirja ei tällaisia hakusana-artikkeleja lainkaan tunne. Milloin tällaisia nimityksiä on aikojen saatossa käytetty esim. maantieteellisissä, historiallisissa, säätieteellisissä yms. yhteyksissä, on aina ollut kyse vain viitteellisistä ja summittaisista aluekokonaisuuksista - niinhän nykyäänkin tapahtuu esim. radio- ja tv-lähetysten säätiedotuksissa.

Suomeksi nykyään kutsuttavan alueen varhaisin aluejako perustui keskiaikaisiin linnalääneihin, joiden muodostamiseen johti hallinnollinen tarve. (Keskiajalla tosin oli käytössä nimitykset Etelä-Suomi ja Pohja-Suomi, mutta kyseessä oli tuolloin vain kahteen osaan oikeudenhoidollisesti ja hallinnollisesti jaettu Suomen maakunta eli Turun lääni.)

Suunnilleen linnaläänien aluejakoa noudattivat Suomen historialliset maakunnat. Maakunnat olivat linnaläänijakoa epävirallisempi, lähinnä historiallisen yhteenkuuluvuuden perusteella  muodostuneita, usein luonnollisten rajojen erottamia maa-alueita. Esim. historiallinen Satakunta oli tavattoman laaja kokonaisuus, jonka sisämaahan työntyvä osa, Ylä-Satakunta, ulottui aina nykyisen Tampereen ja toisaalta Loimaan tienoille saakka. Sittemmin alkuperäiset kahdeksan tai yhdeksän historiallisen maakunnan rinnalle on jakautumisten kautta tullut lukuisia ns. uusmaakuntia.

Lääninhallinto sai alkunsa nuoremman Vaasa-ajalla eli 1600-luvun alkupuolella tapahtuneesta voimakkaasta kruunun hallinnollisen otteen tiukentamisesta. Aikojen kuluessa nimeään ja rajojaan vaihdelleet läänit eivät ole oikein koskaan sopineet kuvaamaan Suomen aluejakoa kysymyksessä tarkoitetulla tavalla, koska läänien muodostamisperuste oli yksinomaan hallinnollinen tarve.

Kaikkein mielekkäimpänä nyky-Suomen aluejakona kysyjän tarkoittamassa mielessä pitäisin Suomen maisema-alueita, joiksi luetaan Saaristo-Suomi, Etelä-Suomi (eli Eteläinen viljelysseutu), Järvi-Suomi, Pohjanmaa, Vaara-Suomi ja Lappi. Tietääkseni tämä jako on käytössä myös koulujen nykyisessä maantiedonopetuksessa

 

Kommentit (0)

Vastauksesi