Miten Suomen romanit hoitavat oppivelvollisuutensa? Entä asevelvollisuuden?

Miten Suomen romanit hoitavat oppivelvollisuutensa? Entä asevelvollisuuden?

Vastaus

 

 

Suomen romaneja on nykyisin noin 10 000 ja heitä koskevat samat  ase- ja oppivelvollisuuslait  kuin muitakin väestönosia.  On kuitenkin todettu, että he pärjäävät koulussa keskiarvoa jonkin verran huonommin. Siksi romanilasten koulunkäyntiä on tutkittu ja selvitetty.  Vuoden 2001-2002 –selvityksen mukaan lähes viidesosa romanioppilaista keskeytti peruskoulun. Myös luokalle jääneiden osuus oli muuta väestöä suurempi, noin 18 %. Kymmenessä vuodessa tilanne on muuttunut parempaan suuntaan, mutta hitaasti. Edelleenkin romanilapsista vain kolme viidesosaa osallistuu esiopetukseen, kun pääväestön lapsista siihen osallistuvat melkein kaikki. Romaniperheet myös muuttavat muita perheitä useammin ja lapset joutuvat siksi usein vaihtamaan koulua.  Romanilapset myös muita useammin suorittavat peruskoulua kotiopetuksessa. Kuitenkin haastateltujen rehtorien mukaan 70 % romanilapsista pärjää peruskoulussa hyvin.

Oppivelvollisuuslain mukaan romanilapset voivat opiskella peruskoulussa äidinkielenään romanikieltä, käytännössä tämä on kuitenkin aika harvinaista. Vuonna 2001-2002 tehdyn selvityksen mukaan 9 % romanilapsista osallistui romanikielen opetukseen.  Asiaan kiinnitettiin huomiota ja kymmenessä vuodessa romanikielen opiskelijoiden määrä olikin huomattavasti noussut. Vuonna 2010 862 peruskoulua käyvästä romanilapsesta romanikielen opetukseen osallistui 174. Yksi määrän kasvua selittävä asia on se, että opetusryhmien minimikokoa on pienennetty.

Asevelvollisuuden suhteen Suomen romaneilla ei ole mitään erikoisasemaa. Asevelvollisuus koskee romanimiehiä kuten muitakin. Asevelvollisia ei tilastoida etnisinä ryhminä, joten heidän määrästään on vaikea sanoa mitään. On arvioitu, että viime sodissa kaatuneista noin 50 olisi ollut romaneja.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi